Helsingin keskustassa kokeillaan liikennemelulta suojaavia viherseinäkkeitä

Helsingissä kokeillaan kesän ajan ääniympäristöä parantavia väliaikaisia meluseinäkkeitä. Viherseinäkkeet on sijoitettu Korkeavuorenkadulle Designmuseon edustalle ja Mannerheimintielle Erottajanaukiolle. Kokeilun avulla selvitetään, millaisia vaikutuksia modulaarisilla viherrakenteilla on paikalliseen ääniympäristöön ja alueiden viihtyisyyteen.
Erottajanaukiolla kokeillaan InnoGreenin, Parklyn ja WSP Finlandin viherseinäkettä, joka tarjoaa istuskelupaikkoja monilajisen kasvillisuuden keskellä. Seinäkkeet on liitetty mukaan myös Helsingin kimalaisseurantaan.  Kuva: Vesa Laitinen
Erottajanaukiolla kokeillaan InnoGreenin, Parklyn ja WSP Finlandin viherseinäkettä, joka tarjoaa istuskelupaikkoja monilajisen kasvillisuuden keskellä. Seinäkkeet on liitetty mukaan myös Helsingin kimalaisseurantaan. Kuva: Vesa Laitinen

Uudenlaisia viherseinäkeratkaisuja haettiin kokeiltavaksi avoimella tarjouspyynnöllä vuodenvaihteessa. Tavoitteena oli löytää innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla tiiviiseen kaupunkiympäristöön voidaan luoda hiljaisempia ja viihtyisämpiä vihertaskuja, jotka voisivat tuottaa hyötyjä myös esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden, mikroilmaston sääntelyn tai sadevesien hallinnan edistämiseksi. 

Kokeiltavaksi valittiin kaksi erilaista vehreää meluseinäkettä. Wau Efektin suunnittelema ja toteuttama viherseinäke toimii vehreänä istuskelukeitaana Designmuseon edustalla Korkeavuorenkadulla. Muunneltava seinäke rajaa kaupunkitilaa ja luo helposti lähestyttäviä ulkotiloja. Tässä kohteessa vihermeluseinä on saanut kaarevan muodon ja suojaisat istuinkolot rakenteen sisään.  

InnoGreenin, Parklyn ja WSP Finlandin yhdessä suunnittelema ja toteuttama modulaarinen viherseinäke tarjoaa kaupunkilaisille viihtyisän oleskelutilan Erottajanaukiolla. Seinäke tarjoaa istuskelupaikkoja monilajisen ja runsaan kasvillisuuden keskellä ja suojaa kahdesta suunnasta tulevalta liikennemelulta. WSP toteuttaa lisäksi molemmissa paikoissa melumittauksen, joilla viherseinäkkeiden vaikutuksia voidaan tutkia ja todentaa.

Viherseinäkkeillä viihtyisämpää kaupunkitilaa asukkaille

Kokeilujen avulla kerätään käytännön kokemuksia kaupunkitilaan sopivista, monihyödyllisistä viherratkaisuista, joilla pyritään parantamaan ääniympäristöä. Samalla tutkitaan, millaisia teknologisia ratkaisuja viherseinäkkeisiin voidaan yhdistää.  Seinäkkeisiin on esimerkiksi kiinnitetty sensorit, jotka mittaavat lämpötilaa ja ilmankosteutta. Lisäksi kaupunki seuraa seinäkkeiden käyttömääriä ja selvittää käyttäjien kokemuksia. 

”Kokeilemme nyt ensimmäistä kertaa tällaista meluestettä, joka sopii tiiviiseen kaupunkitilaan. Meluntorjunnan ohella se lisää vehreää kasvillisuutta, tarjoaa levähdyspaikan seinäkkeen suojassa ja lisäksi rakenteita voidaan uusiokäyttää jatkossa”, kertoo johtava ympäristöasiantuntija Jenni Kuja-Aro kaupunkiympäristön toimialalta. 

Helsinki kokeilualustana kestäville kaupunki-innovaatioille

Koko Helsinki toimii kehitys- ja kokeilualustana yritysten älykkäille ja kestäville innovaatioille. Viherseinäkekokeilut ovat osa kaupungin kokeilualustatoimintaa ja ne toteutetaan Business Helsingin ja kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä. 

Testbed Helsinki -kokeilualustatoiminnassa yritysten tuotteita ja ratkaisuja sovelletaan fyysisen kaupunkiympäristön lisäksi mm. terveyden, hyvinvoinnin, kasvatuksen ja koulutuksen sekä digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Yritykset saavat kokeiluista käytännön kokemuksia sekä palautetta tuotteidensa ja liiketoimintansa kehittämiseen aidossa kaupunkiympäristössä. 

”Viherseinäkekokeilut ovat hyvä esimerkki sellaisesta innovaatiotoiminnasta, jossa yhdistyvät kestävän kehityksen näkökulma, hyöty yritysten tuotekehitykselle ja liiketoiminnalle sekä tavoite parantaa kaupunkilaisten elinympäristön laatua”, sanoo Business Helsingin Innovaatiopalvelut-tiimin päällikkö Kimmo Heinonen.

Viherseinäkkeet ovat avoinna kaikille kaupunkilaisille syyskuuhun saakka.