I Gräsviken planeras en hamntunnel och tornhus

I Gräsviken och dess närområde har det inletts två intressanta planeringsprojekt: Mellan Västra hamnen och Västerleden planeras en tunnel för hamnens gods- och personbilstrafik. Samtidigt planeras även byggande av höga hus i Gräsviken för att användas som verksamhetslokaler.
Preliminär skiss om hur de nya byggnaderna i Gräsviken skulle kunna se ut med 13, 25 och 24 våningar. Utsikt från Gräsvikens bro västerut.
 Bild: Helin & Co Arkkitehdit, Verstas Arkkitehdit ja Arkkitehtitoimisto Sarc
Preliminär skiss om hur de nya byggnaderna i Gräsviken skulle kunna se ut med 13, 25 och 24 våningar. Utsikt från Gräsvikens bro västerut. Bild: Helin & Co Arkkitehdit, Verstas Arkkitehdit ja Arkkitehtitoimisto Sarc

Helsingfors stad bereder en detaljplaneändring som skulle möjliggöra byggande av en hamntunnel mellan Västra hamnen och Västerleden. Staden håller på att utarbeta en plan tillsammans med Helsingfors Hamn.

Trafikmängden i Västra hamnen håller på att öka, och med hamntunneln försöker man förbättra trafikens smidighet. Målet med planeringen är att all godstrafik till och från Västra hamnen och en betydande del av personbilstrafiken flyttas under jord i Busholmen och Gräsviken.

Enligt preliminära planer skulle tunneln gå under jord antingen via Gräsviken eller via Kampen och Lappviken.

Hamntunnelns öppningar och sträckor ovanför jord skulle ligga på hamnområdet i Busholmen. För öppningarna i tunnelns andra ända utreder man tre alternativa lägen nära Västerleden. Enligt ett alternativ skulle tunneln gå under jorden i utkanten av Lappvikens sjukhuspark, och enligt två andra alternativ skulle öppningen ligga närmare Västerleden.

Nya verksamhetslokaler i Gräsviken

Samtidigt planeras byggande av höga verksamhetslokaler på Östersjötorget, Lepakkoplatsen och på adressen Östersjögatan 5 som ett separat planprojekt. Målet med planeringen är att utöka antalet arbetsplatser och serviceutbudet i närheten av Gräsvikens metrostation. Planläggningen har inletts på initiativ av tre fastighetsbolag som har verksamhet på området.

I planläggningens första skede planeras bland annat byggnadernas höjd och proportioner. Enligt en preliminär plan kunde byggnaden på Lepakkoplatsen ha 20–30 våningar och byggnaden på Östersjötorget 21–28 våningar. På Östersjögatan 5 skulle ett hus med 11–16 våningar byggas. Byggnaderna planeras i närheten av de befintliga verksamhetslokalbyggnaderna.

De verksamhetslokalbyggnader som nu planeras ligger norr om de nuvarande flervåningshusen i Gräsviken, så de kommer inte att märkbart överskugga boendekvarteren.

I samband med planläggningen av verksamhetslokalerna planeras också en planändring i norra delen av området för verksamhetsbyggnader i Sundholmen. Planeringen anknyter till hamntunnelns trafikarrangemang och eventuellt kompletterande byggande på området.

Hur framskrider planläggningen?

De båda detaljplaneprojekten har inletts i december. Det finns mer information om de preliminära planerna på tjänsten Säg sin åsikt (https://kerrokantasi.hel.fi(Länk leder till extern tjänst)) där man kan också ge respons på planerna fram till 20.1.2023.

Man kan komma och diskutera planerna på invånarmöten som ordnas i stadsmiljösektorns hus (adressen Verkstadsgatan 8, Helsingfors) på måndag 16.1.2023. Projektet för Östersjögatan och Lepakkoplatsen presenteras klockan 17–18 och hamntunnelprojektet klockan 18.00–19.30. Projekten presenteras på mötena på finska.

I samband med beredningen av planerna bedöms hur genomförandet av planerna påverkar bland annat människornas levnadsförhållanden, naturen, stadsbilden, kulturarvet och trafiken. Planeringen resulterar i ett detaljplanutkast, och ett beslut om utkastets godkännande fattas av stadsmiljönämnden i Helsingfors stad, stadsstyrelsen och slutligen av stadsfullmäktige. Målet är att de båda planutkasten blir färdiga för beslutsfattande under hösten 2023.