Ruoholahden seudulle suunnitellaan satamatunnelia ja tornitaloja

Länsisataman ja Länsiväylän välille suunnitellaan parhaillaan tunnelia sataman rahti- ja henkilöautoliikenteen käyttöön. Samaan aikaan Ruoholahteen suunnitellaan myös korkeaa toimitilarakentamista.
Suuntaa antava hahmotelma siitä, millaisia Ruoholahden uudet rakennukset voisivat olla 13-, 25- ja 24-kerroksisina. Näkymä Ruoholahden sillalta länteen. Kuva: Helin & Co Arkkitehdit, Verstas Arkkitehdit ja Arkkitehtitoimisto Sarc
Suuntaa antava hahmotelma siitä, millaisia Ruoholahden uudet rakennukset voisivat olla 13-, 25- ja 24-kerroksisina. Näkymä Ruoholahden sillalta länteen. Kuva: Helin & Co Arkkitehdit, Verstas Arkkitehdit ja Arkkitehtitoimisto Sarc

Helsingin kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta, joka mahdollistaa satamatunnelin rakentamisen Länsisataman ja Länsiväylän välille. Suunnitelmaa tehdään yhteistyössä Helsingin Sataman kanssa.

Liikenteen määrä Länsisatamassa on kasvamassa, ja satamatunnelin avulla pyritään parantamaan sen sujuvuutta. Suunnittelun tavoitteena on, että kaikki Länsisataman tavaraliikenne ja merkittävä osa sataman henkilöautoliikenteestä siirtyy Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa maan alle.

Alustavien suunnitelmien mukaan tunneli kulkisi maan alla joko Ruoholahden tai Kampin ja Lapinlahden kautta. Satamatunnelin suuaukot ja maanpäälliset osuudet sijaitsisivat Jätkäsaaressa satama-alueella. Tunnelin toisen pään suuaukoille selvitetään Länsiväylän lähellä kolmea vaihtoehtoista sijaintia. Yhdessä tutkittavassa vaihtoehdossa tunneli sukeltaisi maan alle Lapinlahden sairaalapuiston reunalla, ja kahdessa muussa vaihtoehdossa suuaukko olisi lähempänä Länsiväylää.

Uusia toimitiloja Ruoholahteen

Samaan aikaan erillisenä kaavahankkeena suunnitellaan korkeaa toimitilarakentamista Itämerentorille, Lepakonaukiolle ja osoitteeseen Itämerenkatu 5. Suunnittelun tavoitteena on lisätä työpaikkoja ja palveluiden tarjontaa Ruoholahden metroaseman läheisyydessä. Kaavoitus on aloitettu kolmen alueella toimivan kiinteistöyhtiön aloitteesta.

Kaavoituksen alkuvaiheessa suunnitellaan muun muassa rakennusten korkeutta ja mittasuhteita. Alustavan suunnitelman mukaan Lepakonaukiolle tulevassa rakennuksessa voisi olla 20–30 kerrosta ja Itämerentorin rakennuksessa 21–28 kerrosta. Itämerenkatu 5:een rakennettaisiin 11–16-kerroksinen talo. Rakennuksia suunnitellaan olemassa olevien toimitilarakennusten yhteyteen.

Kaikki suunniteltavat toimitilarakennukset sijaitsevat Ruoholahden nykyisten asuinkerrostalojen pohjoispuolella, joten ne eivät merkittävällä tavalla varjosta asuinkortteleita.

Toimitilojen kaavoituksen yhteydessä myös Salmisaaren toimitila-alueen pohjoisosaan suunnitellaan kaavamuutosta. Suunnittelu liittyy satamatunnelin liikennejärjestelyihin ja alueen mahdolliseen täydennysrakentamiseen.

Miten kaavoitus etenee?

Kumpikin asemakaavahanke on aloitettu joulukuussa. Alustavista suunnitelmista on kerrottu tarkemmin Kerrokantasi-palvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), jossa niistä voi antaa myös palautetta 20.1.2023 asti.

Suunnitelmista voi tulla keskustelemaan asukastilaisuuksiin, jotka järjestetään kaupunkiympäristötalossa (os. Työpajankatu 8, Helsinki) maanantaina 16.1.2023. Itämerenkadun ja Lepakonaukion hanketta esitellään kello 17–18 ja satamatunnelihanketta kello 18.00–19.30.

Kaavojen valmistelun yhteydessä arvioidaan niiden toteuttamisen vaikutuksia muun muassa ihmisten elinolojen, luonnon, kaupunkikuvan, kulttuuriperinnön ja liikenteen kannalta. Suunnittelun tuloksena syntyy asemakaavaehdotus, jonka hyväksymisestä päättävät Helsingin kaupunkiympäristölautakunta, kaupunginhallitus ja lopulta kaupunginvaltuusto. Tavoitteena on, että kumpikin kaavaehdotus valmistuu päätettäväksi syksyn 2023 aikana.