I Botby gård fick ungdomarna ett öppet vardagsrum tack vare VårStad-förslaget

Genomförandet av förslaget Vardagsrum för alla ungdomar i öster har fört ungdomsarbetet till sammanlagt sju skolor i östra Helsingfors. Dessutom omfattar projektet ett försök med Vardagsrum för ungdomar-verksamhet i Botby gård under hösten. Vardagsrummet är avsett för elever i årskurs 5–9, en plats som är öppen för alla där man vistas på fritiden.
Mikko Sorsa.
Mikko Sorsa lämnade ett förslag till den senaste omgången av VårStad. I led med förslaget testas nu Vardagsrumsverksamhet för eleverna i årskurs 5–9 i Botby gård. Bild: Helsingfors stad.

– I området Botby gård–Botby har det aldrig funnits någon egen ungdomsgård. Barnen har inte haft någon plats som de kan gå till efter skoldagen, berättar Mikko Sorsa, vice ordförande för stadsdelsföreningen Puotila-Seura och byaktiv om varför han lade fram sitt VårStad-förslag, som ledde till ett öppet vardagsrum för barn och unga i Botby gård. Behovet av ett sådant ställe var enligt honom stort.

– Alla familjer har inte heller möjlighet att erbjuda sina ungdomar hobbyer eller styra dem till trygga tidsfördriv. Ungdomar har ett behov av att bli mötta och fördriva tiden på ett tryggt sätt, fortsätter han.

Vardagsrumsverksamhet ordnas i Botby gård i det nya lågstadiets lokaler på tisdagar och onsdagar, och den är avsedd för barn och unga i årskurs 5–9. Verksamheten ordnas genom ett samarbete mellan ungdomsledare och olika aktörer.

– Vardagsrummet erbjuder ungdomarna en trivsam och trygg plats där de kan fördriva tiden i närvaro av vuxna. Ungdomarna har önskat sig möjligheter att hänga, spela Nintendo och brädspel, en innebandyklubb, kockklubb, läxläsning och utflykter, förklarar Sorsa.

Skolan Puotilan koulu fungerar som pilottestare av den här verksamheten, eftersom skolan har bra lokaler för det. 
– Vår önskan är att kunna utvidga detta också till andra skolor i Helsingfors, berättar Sorsa. 
 
Enligt Sorsa har också ungdomarna entusiastiskt kommit med i Vardagsrumsverksamheten. Nu under höstterminen samlar man in erfarenheter av försöket.

– Vi hoppas verkligen att denna efterlängtade verksamhet kan fortsätta även efter detta VårStad-projekt.

Om förslagets framskridande berättar Sorsa att man idén om ett öppet vardagsrum i Botby gård föreslogs under ledning av hans maka Johanna Sorsa redan under den första VårStad-omgången. Då fick idén inte tillräckligt många röster för att genomföras, men under den andra omgången hade idén utvidgats så att platsen blev den nya skolan i Botby gård och även ett par andra skolor i Botby och Nordsjö var med.Det större området garanterade även flera röster och i omröstningen godkändes idén för genomförande.

– Idéns framgång i VårStad-omröstningen förklaras av två faktorer: För det första erbjöd förslaget en lösning på den brist på mötes- och hobbylokaler som funnits i området. För det andra bedrev ett omfattande nätverk av frivilliga, med områdets invånare, medlemmar i stadsdelsföreningarna Puotila-seura och Vuosaari-seura och aktiva i det mångkulturella projektet Naapuriäidit, en kampanj för förslaget. Samarbete är kraft, säger Mikko Sorsa.

Erfarenheter från Vardagsrumsverksamheten för ungdomar samlas in

Enligt Sorsas ursprungliga idé skulle Vardagsrummen för alla ungdomar i öster ha funnits i lågstadieskolorna Puotilan ala-aste, Vartiokylän ala-aste och Puistopolun ala-aste i Nordsjö. Verksamheten Vardagsrum för ungdomar testas nu endast vid skolan Puotilan ala-aste, men därutöver  medverkar sammanlagt sju skolor i östra Helsingfors i projektet Vardagsrum för alla ungdomar i öster. Skolorna som deltar i projektet är grundskolorna Vesalan peruskoulu, Vuoniityn peruskoulu, Aurinkolahden peruskoulu, Puistopolun peruskoulu och Merilahden peruskoulu samt högstadieskolan Vartiokylän yläkoulu och lågstadieskolan Puotilan ala-asteen koulu. Varje projektskola har haft en eller flera egna ungdomsledare. Ungdomsarbetet tas till skolorna och verksamheten beror på skolans och områdets behov.

– På uppmuntran av VårStad-handledarna kombinerades ännu andra motsvarande idéer till min idé, och helheten formades på så sätt. Senare framskred idén till genomförande under ledning av Helsingfors stads ungdomstjänsters ungdomsarbete på skolor och läroanstalter, berättar Sorsa.

Därigenom ingår projektet Vardagsrum för alla ungdomar i öster i ett större ungdomsarbetsprojekt på skolor och läroanstalter. Projektet fortsätter åtminstone till 30.6.2024. Verksamheten Vardagsrum för ungdomar i Botby gård testas fram till 29.11 och i och med höstens erfarenheter kommer man att veta i vilken form verksamheten fortsätter åtminstone till slutet av juni 2024. Beroende på den fortsatta finansieringen kan projektet fortgå även längre än så.