Helsingforsbor ger aktivt idéer för förslag i OmaStadi i alla Helsingfors stordistrikt

Förslag med anknytning till motion och friluftsliv gjordes mest av allt i stordistrikten. De näst populäraste temana var parker och natur, den byggda miljön samt gemenskap. Den största ökningen i antalet förslag jämfört med föregående omgång sågs i anslutning till temat välbefinnande.
Karta, där man har presenterat antalet förslag som gjorts för varje område samt antalet förslag i relation till antalet invånare. Bild: Helsingfors stad
Karta, där man har presenterat antalet förslag som gjorts för varje område samt antalet förslag i relation till antalet invånare. Bild: Helsingfors stad

Idégivningsskedet för förslag i OmaStadi avslutades i mitten av oktober. Invånarna gav sammanlagt över 1 600 förslag för utveckling av staden. Förslag gjordes för alla sju stordistrikt. I relation till antalet invånare gav stadsborna mest idéer i de norra, mellersta och sydöstra stordistrikten. Allt som allt gavs det förslag ganska jämnt för olika delar av staden och det förekom ingen stor skillnad mellan de sju stordistrikten när det gäller hur aktiva stadsborna var.

– Stadsborna är speciellt intresserade av att utveckla sitt eget område. OmaStadi upplevs som ett bra sätt att delta i påverkandet. Antalet förslag för stordistrikten steg med 50 procent från föregående omgång, säger utvecklingschef Kirsi Verkka belåtet.

Motionsredskap, motionstrappor, idrottsplaner och friluftsleder var populära förslag med motions- och friluftslivstema. I förslagen med anknytning till temat parker och natur betonades värnandet av naturens mångfald. Ängar, pollinerarvänliga blomsterängar samt träd och planteringar föreslogs till olika delar av Helsingfors. Stadsborna gav också många förslag om upprustande och belysning av olika objekt och områden, samt hur man ökar trivseln. 

Förslagen i OmaStadi riktades till stadens alla sektorer. Överlägset mest förslag riktades till stadsmiljösektorn. Dessa var över 900 till antalet. Cirka 450 förslag riktades till kultur- och fritidssektorn och cirka 100 idéer till sektorn för fostran och utbildning. 

Förslagna idéer bearbetas för omröstning

Staden utvärderar för tillfället förslagen enligt OmaStadis utvärderingskriterier. En del av förslagen måste förkastas till exempel för att de är för kostsamma eller riktar sig till en privat aktörs område. Staden kombinerar förslag som liknar varandra eller riktar sig till samma plats, så att de inte konkurrerar med varandra i omröstningen. Till OmaStadis omröstning, som ordnas nästa vår, kommer det således färre förslag än vad man tagit fram. Utvärderingen av idéerna publiceras med motiveringar före omröstningen på OmaStadis webbplats. Helsingforsborna kan rösta på förslagen på våren. Staden genomför de förslag som fått flest röster. 

– Det allra viktigaste skedet i deltagandet i OmaStadi är omröstningen nästa vår. Då kan varje Helsingforsbo direkt påverka vilka förslag som staden förverkligar. Och för att så många stadsbor som möjligt ska ha chansen att delta, uppmuntrar vi alla organisationer och gemenskaper att berätta om omröstningen i sina egna nätverk, berättar delaktighetschef Johanna Sinkkonen.

Ge respons om OmaStadi!

OmaStadis tredje pågående omgång har utvecklats utifrån responsen man fått från tidigare omgångar. Genom att besvara enkäten kan man påverka den fortgående utvecklingen av den deltagande budgeteringsprocessen.

VårStad-responsenkät(Länk leder till extern tjänst) för stadsborna.

Temana för förslagen som stadsborna gjort och deras procentandelar. Bild: Helsingfors stad
Temana för förslagen som stadsborna gjort och deras procentandelar. Bild: Helsingfors stad