Helsinkiläiset ideoivat OmaStadissa vilkkaasti ehdotuksia kaikissa Helsingin suurpiireissä

Teemaan liikunta ja ulkoilu liittyviä ehdotuksia tehtiin eniten kaikissa suurpiireissä. Seuraavaksi suosituimmat teemat olivat puistot ja luonto, rakennettu ympäristö sekä yhteisöllisyys. Eniten nousua ehdotusten määrässä edelliseen kierrokseen verrattuna tapahtui hyvinvoinnin teemaan liittyen.
Kartta, jossa on kuvattuna kullekin alueelle tehtyjen ehdotusten määrä sekä ehdotusten määrä suhteessa asukaslukuun. Kuva: Helsingin kaupunki
Kartta, jossa on kuvattuna kullekin alueelle tehtyjen ehdotusten määrä sekä ehdotusten määrä suhteessa asukaslukuun. Kuva: Helsingin kaupunki

OmaStadin ehdotusten ideointivaihe päättyi lokakuun puolivälissä. Asukkaat antoivat yhteensä yli 1600 ehdotusta kaupungin kehittämiseksi. Ehdotuksia tehtiin kaikille seitsemälle suurpiirille. Suhteessa asukaslukuun kaupunkilaiset antoivat eniten ideoita pohjoisessa, keskisessä ja kaakkoisessa suurpiirissä. Kaiken kaikkiaan ehdotuksia tehtiin melko tasaisesti eri puolille kaupunkia eikä seitsemän suurpiirin välillä ollut isoa eroa kaupunkilaisten aktiivisuudessa.

– Kaupunkilaisia kiinnostaa erityisesti oman alueen kehittäminen. OmaStadi koetaan hyvänä osallistumisen keinona vaikuttaa asioihin. Suurpiirikohtaisten ehdotusten määrä nousi edellisestä kierroksesta 50 prosentilla, iloitsee kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

Ulkokuntoilulaitteet, kuntoportaat, urheilukentät ja ulkoilureitit olivat suosittuja aiheita liikunta- ja ulkoiluteemalla. Puistot ja luonto -teemaan liittyvissä ehdotuksissa korostui luonnon monimuotoisuuden vaaliminen. Niittyjä, pölyttäjäystävällisiä kukkaketoja sekä puita ja istutuksia ehdotettiin Helsingin eri alueille. Kaupunkilaiset antoivat runsaasti ehdotuksia myös erilaisten kohteiden ja alueiden kunnostukseen, valaistukseen sekä viihtyvyyden lisäämiseen liittyen. 

OmaStadin ehdotukset kohdentuivat kaikille kaupungin toimialoille. Ylivoimaisesti eniten ehdotuksia kohdentui kaupunkiympäristön toimialalle, näitä ehdotuksia oli yli 900 ehdotusta. Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalle kohdentui noin 450 ehdotusta ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle noin 100 ideaa. 

Ehdotettuja ideoita arvioidaan äänestystä varten


Kaupunki arvioi parhaillaan ehdotuksia OmaStadin arviointiperusteiden mukaan. Osa ehdotuksista joudutaan hylkäämään esimerkiksi siksi, että ne ovat liian hintavia tai kohdentuvat yksityisen toimijan alueelle. Kaupunki myös yhdistelee samankaltaisia ja samaan paikkaan kohdentuvia ehdotuksia, jotta ne eivät kilpaile äänestyksessä keskenään. Ensi keväänä järjestettävään OmaStadin äänestykseen tulee näin ollen vähemmän ehdotuksia kuin niitä on ideoitu. Ideoiden arviot julkaistaan perusteluineen ennen äänestystä OmaStadin sivustolla. Helsinkiläiset voivat keväällä äänestää ehdotuksista. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.
 
– Kaikkein tärkein osallistumisen vaihe OmaStadissa on ensi keväänä tapahtuva äänestäminen. Silloin jokainen helsinkiläinen voi suoraan vaikuttaa siihen, mitkä ehdotukset kaupunki toteuttaa. Ja, jotta mahdollisimman monella kaupunkilaisella olisi mahdollisuus osallistua, kutsummekin mukaan kaikkia järjestöjä ja yhteisöjä kertomaan äänestämisestä omissa verkostoissaan, kertoo osallisuuspäällikkö Johanna Sinkkonen.

Anna palautetta OmaStadista!


OmaStadin kolmas meneillään oleva kierros on kehittynyt aiempien kierrosten osalta saatujen palautteiden pohjalta. Vastaamalla palautekyselyyn voi vaikuttaa osallistuvan budjetoinnin prosessin jatkuvaan kehittämiseen.

Palautekysely(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kaupunkilaisille ehdotusvaiheesta.

Helsinkiläisten OmaStadiin ehdottamat ideat teemoittain. Kuva: Helsingin kaupunki
Helsinkiläisten OmaStadiin ehdottamat ideat teemoittain. Kuva: Helsingin kaupunki