Helsingforsarna kom med ett rekordantal förslag, 1626, till Omastadi

I oktober gav invånarna idéer om hur staden skulle kunna använda 8,8 miljoner euro. Det gavs ett rekordantal, totalt 1 626 förslag. Antalet förslag till sju olika områden ökade med 50 procent i föregående omgång.
VårStad är Helsingfors sätt att genomföra deltagande budgetering. Det innebär att invånarna får komma med förslag på sådant de vill se förverkligat i det egna bostadsområdet. Bild: Helsingfors stad
VårStad är Helsingfors sätt att genomföra deltagande budgetering. Det innebär att invånarna får komma med förslag på sådant de vill se förverkligat i det egna bostadsområdet. Bild: Helsingfors stad

Mer än under den andra omgången gavs det nu under den tredje förslag för temat parker och natur. Inlärning och kompetens samt temat byggd miljö var också populära. Idrott och motion var även denna gång ett högst populärt tema, det gavs totalt 562 förslag om temat. Det gavs dock relativt färre förslag för temat än under den föregående omgången. 

Den 2–15 oktober kunde helsingforsarna ge förslag på hur staden kan göras bättre.
Efter förslagstidens utgång bedömer staden förslagen och gör kostnadsberäkningar för dem. Staden kan också kombinera och anpassa förslag så att de kan gå vidare till omröstning. Därefter utvecklar vi tillsammans de förslag som röstats fram för att genomföras. Till slut inleds planeringen och genomförandet, som kommer att ta flera år.

– Stadsborna var aktiva med att ge förslag. Under förslagstiden fick vi in fantastiskt mångsidiga tankar om hur Helsingfors kan göras till en ännu bättre och mer välfungerande stad att bo, vistas och verka i. Detta berättar för oss om vad som är viktigt för helsingforsarna, berättar delaktighetschef Johanna Sinkkonen.

OmaStadis tredje omgång går vidare mot omröstning

– Under förslagstiden har det förts livliga diskussioner runtom i staden om hur det egna området borde utvecklas. Ett viktigt mål för OmaStadi är att föra stadsborna samman för att fundera över situationen och utvecklingsbehoven i sitt område.

Man kan komma med i OmaStadi fastän förslagsskedet redan är över. Resultatet är fantastiskt och berättar om hur OmaStadi intresserar stadsborna, och känns som ett vettigt sätt att påverka. Vi beräknar att omröstningen kan ske under våren, påminner utvecklingschef Kirsi Verkka.

Två omgångar av OmaStadi har redan ordnats åren 2018–2021. Stadsborna har röstat fram 119 förslag som förverkligas på olika håll i staden. Den totala budgeten för dessa förnyelser är nästan 13 miljoner euro.