Helsinkiläiset ideoivat OmaStadiin ennätykselliset 1 626 ehdotusta

Asukkaat ehdottivat lokakuussa ideoita siitä, miten kaupunki käyttäisi 8,8 miljoonaa euroa. Ehdotuksia kertyi ennätykselliset 1 626 kappaletta. Kasvua edellisen kierroksen suurpiireille tehtyyn ehdotusmäärään oli 50 prosenttia.
OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Se tarkoittaa sitä, että asukkaat saavat ehdottaa asioita, joita omalle asuinalueelle toivotaan. Kuva: Helsingin kaupunki.
OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Se tarkoittaa sitä, että asukkaat saavat ehdottaa asioita, joita omalle asuinalueelle toivotaan. Kuva: Helsingin kaupunki.

Meneillään olevalla kolmannella OmaStadin kierroksella tehtiin toista kierrosta enemmän ehdotuksia teemasta "puistot ja luonto". Myös teemat "oppiminen ja osaaminen" sekä "rakennettu ympäristö" olivat suosittuja. Ylivoimaisesti suosituin teema oli "ulkoilu ja liikunta", josta tehtiin 562 ehdotusta – joskin suhteellisesti vähemmän kuin edellisellä kierroksella. 

Helsinkiläisten oli mahdollista ehdottaa 2.–15. lokakuuta ideoita kaupungin uudistamiseksi.
Tämän jälkeen kaupunki arvioi ehdotukset sekä laskee niille kustannusarviot. Kaupunki voi myös yhdistellä ja muokata ehdotuksia sellaisiksi, että ne voivat edetä äänestykseen. Toteutukseen äänestettyjä ehdotuksia kehitetään yhdessä. Lopuksi alkaa toteutuksen suunnittelu ja toteutus, joka jatkuu useamman vuoden.

– Kaupunkilaiset olivat aktiivisia ehdotusten ideoijia. Määräaikaan mennessä saimme aivan valtavan monipuolisia ajatuksia siitä, miten kaupungista saisi vielä paremman ja toimivimman asua, olla ja toimia. Nämä kertovat meille siitä, mitkä asiat ovat helsinkiläisille tärkeitä, kertoo osallisuuspäällikkö Johanna Sinkkonen.

OmaStadin kolmas kierros etenee kohti äänestystä

– Ehdottamisen aikana on käyty hyvää ja vilkasta keskustelua ympäri kaupunkia siitä, miten omaa aluetta pitäisi kehittää. OmaStadin yksi tärkeistä tavoitteista onkin tuoda kaupunkilaiset yhteen puntaroimaan alueen nykytilannetta ja kehittämisen tarpeita. OmaStadiin voi tulla mukaan, vaikka ehdotusten ideointivaihe onkin jo ohi. Tulos on upea, se kertoo siitä, että OmaStadi kiinnostaa kaupunkilaisia ja tuntuu mielekkäältä vaikuttamisen tavalta. Äänestämään päästään arviomme mukaan keväällä, muistuttaa kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

OmaStadilla on ollut jo kaksi kierrosta vuosien 2018–2021 aikana. Kaupunkilaiset ovat äänestäneet 119 ehdotuksen toteuttamiseksi eri puolille kaupunkia. Näiden uudistusten budjetti on yhteensä lähes 13 miljoonaa euroa.