Helsingfors vill utveckla Södervik till ett bättre evenemangsområde

Helsingfors vill vara en livskraftig och levande turist- och evenemangsstad med rikt evenemangsutbud och fungerande ramar för evenemangen. Därför är det viktigt för staden att evenemangsområdet i Södervik utvecklas 2023–2025. Under byggarbetena kan de allra största evenemangen inte arrangeras i området, men efter byggarbetena kommer det ännu bättre Södervik att erbjuda en av Finlands bästa platser för evenemang såväl inomhus som utomhus året runt.
Illustration av evenemangsområdet i Södervik efter färdigställandet av Event Hub.  Bild: Arco Architecture Company
Illustration av evenemangsområdet i Södervik efter färdigställandet av Event Hub. Bild: Arco Architecture Company

Avsikten är att inleda byggande av området i Södervik i slutet av sommaren 2023. Sommarens storevenemang Tuska och Flow arrangeras i området normalt i samma omfattning som tidigare år. Från slutet av 2023 till 2025 byggs Gasverksgatan, evenemangsplanen Gasverksplanen och Suvilahti Event Hub i Södervik. Avsikten är att inleda byggandet av Gasverksgatan och Gasverksplanen hösten 2023 och byggandet av Event Hub i slutet av 2023. Enligt planerna är hela området färdigt och i användning senast sommaren 2026.

– Det framtida Södervik är ett hem för mångsidiga evenemang, inte bara för storkonserter, och i och med utvecklingen av området blir Helsingfors en mer levande evenemangsstad. I Södervik kan man i fortsättningen arrangera rätt mångsidiga evenemang, från loppisar till festivaler, såväl inomhus som utomhus året runt, berättar Sanna Forsström, chef för Helsingfors stads varumärke- och evenemangsenhet.

Suvilahti Event Hub möjliggör högklassiga evenemang året runt

Suvilahti Event Hub är ett nytt evenemangs- och underhållningscenter som byggs i området och erbjuder utmärkta inomhuslokaler för olika evenemang i olika storlekar året runt. Evenemangslokalen Event Hub är dimensionerad för 5000 åskådare, och i evenemangskvarteret har planerats sammanlagt cirka 50 000 m2-vy för bland annat evenemangs-, film- och tv-produktion, kontor, hotell och restauranger. Vid byggnaden byggs också en åskådartrappa mot Gasverksplanen där man kan följa evenemang som arrangeras på planen eller njuta av vyerna. Det är också mycket lätt att ta sig till Event Hub till fots, med cykel eller kollektivtrafik.

Evenemang kan arrangeras normalt 2024–2025 på evenemangsplanen (Energiplanen) för det före detta gasverksområdet i Södervik. Under byggandet, det vill säga somrarna 2024–2025, ryms stora festivaler, såsom Flow, dock inte i området. Helsingfors stad har i planeringsskedet varit i kontakt med de aktörer som arrangerar evenemang i Södervik om utvecklingsplanerna för området. Staden har tillsammans med arrangörerna för Tuska-festivalen försökt avgöra hur till exempel Tuska-festivalen kan arrangeras i Södervik under byggandet av Event Hub.

– Helsingfors stad vill med hjälp av samarbetet med Suvilahti Event Hub och evenemangsplanen förbättra möjligheterna att arrangera olika evenemang och evenemangens verksamhetsbetingelser. Södervik är ett centralt, lockande och tillgängligt evenemangsområde. Utgångspunkten för vårt arbete är anteckningen i Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 enligt vilken Södervik utvecklas till ett internationellt framstående, permanent evenemangsområde, sammanfattar Hannu Asikainen, Helsingfors stads projektchef för Fiskehamnens område.

Även i Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 finns en riktlinje om vilja att utveckla Södervik till ett upplevelserikt centrum där kultur och fritid är stark närvarande. Andra upplevelserika centrum som antecknats i stadsstrategin är Södra hamnen, Magasinstranden och Östra centrum.

Stadsfullmäktige godkände den justerade detaljplanen för evenemangskvarteret i Södervik 26.4.2023. Parkplanen för Gasverksplanen bredvid och gatuplanen för Gasverksgatan behandlas i stadsmiljönämnden i juni 2023.

I framtiden kan olika evenemang arrangeras på Gasverksplanen och planen kan användas som en del av storevenemangen i Södervik. Staden bygger evenemangsinfrastruktur på planen. Då det inte arrangeras evenemang på planen, är planen ett allmänt område som områdets invånare fritt kan använda. Området för det före detta gasverket i Södervik bevaras.

Staden är tvungen att riva skateparken – istället anläggs en ny skateramp

DIY-skateparken i Södervik ligger på stället för den nya Gasverksgatan och Gasverksplanen samt det nya evenemangskvarteret, och därför är staden tvungen att riva den. Efter att Gasverksgatan färdigställts finns ändhållplatsen för busslinjerna från Vanda på Gasverksgatan i Fiskehamnen.

En ny permanent skateplats kan anläggas i området för Hanaholmens före detta kraftverk först i slutet av 2020-talet. För staden är det dock viktigt att även i fortsättningen möjliggöra skateboardåkning i området. Därför anlägger staden en tillfällig skateramp i det före detta parkeringsområdet för Helens kraftverk på Hanaholmen innan staden anlägger en ny permanent skateplats i Södervik. Skateplatsen används uppskattningsvis i fem år, och staden beviljar skateboardåkare understöd för anläggandet av skateboardplatsen. Staden har kommit överens om ärendet med de aktiva aktörerna för DIY-skateparken i Södervik.

En allaktivitetsarena lämpar sig inte för området i Södervik

Suvilahden Areena Oy har lämnat in ett initiativ till staden till att bygga en allaktivitetsarena i Södervik. Staden har utfört en sektorsövergripande utvärdering av initiativet och den föreslagna allaktivitetsarenan lämpar sig inte i Södervik. En mycket stor allaktivitetsarena ryms inte i området utan att staden skulle vara tvungen ge avkall på den byggda kulturmiljöns värden och målet att arrangera festivaler och andra stora utomhusevenemang i området.

Bild: Läget för den nuvarande DIY-skateparken och den kommande tillfälliga skateplatsen på kartan.
Bild: Läget för den nuvarande DIY-skateparken och den kommande tillfälliga skateplatsen på kartan.