Helsingfors stadsstyrelse föreslår att den regionala elevhälsoplanen 2023–2025 godkänns

Stadsstyrelsen sammanträdde den 27 november och beslutade att föreslå att stadsfullmäktige godkänner Helsingfors regionala elevhälsoplan 2023–2025. Stadsstyrelsen fattade också beslut om investeringar i Helsingfors stads hyresbostäders (Heka) och Helsingfors bostadsrätts (Haso) fonder.
Stadsstyrelsen sammanträder på stadshuset. Bild: Sakari Röyskö
Stadsstyrelsen sammanträder på stadshuset. Bild: Sakari Röyskö

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner Helsingfors regionala elevhälsoplan 2023–2025.

I den regionala elevhälsoplanen beskrivs den verksamhet som den regionala samarbetsgruppen för elevhälsa ska bedriva samt målen och principerna för utfallet för av regionala ordnandet av elevhälsotjänsterna i Helsingfors. Barnens och de ungas bästa har högsta prioritet. I planen beaktas närserviceprincipen och de språkliga rättigheterna. Kunskapsbaserat ledarskap är en viktig ledstjärna för verksamheten. Alla aktörer inom elevhälsa har förbundit sig till målen för främjande av hälsa och välfärd, som baserar sig på stadsstrategin.

Den regionala elevhälsoplanen baserar sig på elevhälsoplanerna i alla skolor och läroanstalter i Helsingfors, inklusive privata och statliga skolor, universitetsskolor och avtalsskolor samt dito läroanstalter.

Ärendet går vidare för beslut i stadsfullmäktige.

Investeringar i Hekas och Hasos fonder

Stadsstyrelsen godkände en investering på 17 miljoner euro i Helsingfors stads bostäder Ab:s (Heka) fond för inbetalt fritt eget kapital och en investering på 3 miljoner euro i Helsingin asumisoikeus Oy:s (Haso) fond för inbetalt fritt eget kapital. Beslutet om investeringarna fattades för att stävja effekterna av den plötsliga och oväntade höjningen av hyror och vederlag.

Stadsstyrelsen beslutade dessutom att föreslå för fullmäktige att staden säljer bolaget Helsingfors Tennispalats hela aktiestock till Niam Oy för 30 miljoner euro. Ärendet går vidare för beslut i stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar.