Kaupunginhallitus esittää alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman 2023-2025 hyväksymistä

Kaupunginhallitus kokoontui 27.11. ja päätti esittää valtuustolle Helsingin alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman 2023–2025 hyväksymistä. Kaupunginhallitus päätti myös sijoituksista Hekan ja Hason rahastoihin.
Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla. Kuva: Sakari Röyskö
Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla. Kuva: Sakari Röyskö

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyisi Helsingin alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman 2023–2025. 

Alueellisessa opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän toiminta sekä opiskeluhuoltopalveluiden järjestämisen alueellisen toteutumisen tavoitteet ja periaatteet Helsingissä. Ensisijaista on lasten ja nuorten etu. Suunnitelmassa huomioidaan lähipalveluperiaate ja kielelliset oikeudet. Keskeinen toimintaa ohjaava periaate on tiedolla johtaminen. Kaikki opiskeluhuollon toimijat ovat sitoutuneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) tavoitteisiin, jotka pohjautuvat kaupunkistrategiaan.

Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma perustuu kaikkien Helsingin alueella toimivien koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuoltosuunnitelmiin, mukaan lukien yksityiset, valtion, yliopistojen ja sopimuskoulut ja -oppilaitokset.

Asia etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Sijoitukset Hekan sekä Hason rahastoihin

Kaupunginhallitus hyväksyi 17 miljoonan euron sijoituksen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sekä 3 miljoonan euron sijoituksen Helsingin asumisoikeus Oy:n (Haso) sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoituksista päätettiin äkillisen ja yllättävän vuokrien ja vastikkeiden nousun vaikutuksen loiventamiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi esittää valtuustolle Helsingin Tennispalatsi -nimisen yhtiön koko osakekannan myymistä Niam Oy:lle 30 miljoonan euron kauppahinnalla. Asia etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.