Helsingfors stadsfullmäktige ordnade en frågestund och beslutade om en projektplan för ombyggnad och ändring av Betaniahuset för daghemsbruk

Helsingfors stadsfullmäktige sammanträdde den 10 april 2024 kl. 18. Sammanträdet började med en frågestund. På frågestunden behandlades en fråga om modellen med husläkare och egen sjukskötare och en fråga om barns och ungas välbefinnande och säkerhet.
Vid stadsfullmäktiges första sammanträde i april ordnades en frågestund. Bild: Sakari Röyskö
Vid stadsfullmäktiges första sammanträde i april ordnades en frågestund. Bild: Sakari Röyskö

Helsingfors stadsfullmäktige sammanträdde i onsdags. Sammanträdet började med en frågestund, där två frågor behandlades. 
Ledamöterna Seija Muurinens och Sirpa Asko-Seljavaaras (Saml) fråga handlade om modellen med husläkare och egen sjukskötare samt egenföretagarmodellen. Frågan besvarades av Daniel Sazonov (Saml), biträdande borgmästare för social-, hälsovårds- och räddningssektorn.
Ledamoten Shawn Huff (Gröna) ställde en fråga om barns och ungas välbefinnande och säkerhet. Borgmästaren Juhana Vartiainen (Saml) höll ett allmänt anförande om förebyggandet av segregation och den egentliga frågan besvarades av Paavo Arhinmäki, biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn. 
Utöver frågestunden godkände fullmäktige vid det första sammanträdet i april en projektplan för ombyggnad och ändring av Betaniahuset på Styrmansgatan 13 för daghemsbruk. Projektplanen gäller en omfattande funktionell och teknisk ombyggnad av Betaniahuset där alla lokaler i fastigheten ändras för daghemsbruk. Lokalerna används för tillfället av cirka 80 barn. Den befintliga byggnaden måste renoveras, den är alltför liten för det växande barnantalet och lokalerna bidrar inte till verksamhetsmålen i alla avseenden.
Efter ombyggnaden ska lokalerna användas av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Det kommer att finnas plats för 196 barn i byggnaden. 
Projektets byggkostnader uppgår till sammanlagt högst 15 970 000 euro, exklusive mervärdesskatt.
Stadsfullmäktige fastställde dessutom arrendeprinciper för vissa tomter för projektet Dals samsjukhus. Det är fråga om ett gemensamt projekt mellan staden och HUS.
Stadsfullmäktiges alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsfullmäktiges handlingar.