Helsingfors stad ordnar ett informationstillfälle den 4.10 om stadens svenskspråkiga Toini-verksamhet

Det öppna informationstillfället ordnas den 4 oktober 2023 klockan 17.30–18.30 i Zacharias Topeliusskolans festsal på adressen Stenbäcksgatan 14.
Ett foto på Zacharias Topeliusskolan.

Alla intresserade är välkomna att delta i informationstillfället om den svenskspråkiga Toini-verksamheten, alltså specialklasserna för elever med förlängd läroplikt. På plats finns chefen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen Niclas Rönnholm samt sakkunniga från fostrans- och utbildningssektorn. 

Zacharias Topeliusskolan står inför en omfattande grundrenovering som enligt nuvarande planer kommer att förverkligas under åren 2025–2026. Helsingfors stad har föreslagit att Zacharias Topeliusskolans Toini-verksamhet i samband med renoveringen ska flytta till Åshöjdens grundskola. 

Ärendet har behandlats av fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion i våras och under hösten. I samband med sektionens senaste möte i höst återremitterades ärendet och sektionen önskade en del ytterligare utredningar. Ärendet bereds för ny behandling i samband med sektionens möte den 10 oktober 2023. 

Genom den svenska sektionens protokoll(Länk leder till extern tjänst) kan du bekanta dig med ärendet och dess behandling så här långt.