Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors stad delade ut gratis menstruationsprodukter – erfarenheterna var goda

Helsingfors stad genomförde ett tre månader långt pilotförsök med utdelning av gratis menstruationsprodukter i fyra stadsdrivna läroanstalter, det vill säga i den finska grundskolan Hiidenkiven peruskoulu (årskurserna 6–9), det finska gymnasiet Sibelius-lukio, Tölö gymnasium och det finska yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos enhet vid Filpusvägen. Försöket gick under namnet ”Gratis mens”.
Bild: Annika Gordon

Bakgrunden till försöket är fostrans- och utbildningsnämndens beslut att starta ett försök med att dela ut gratis menstruationsskydd inom den grundläggande utbildningen och utbildningarna på andra stadiet. Fostrans- och utbildningsnämndens beslut har sin grund i stadsfullmäktiges fullmäktigemotion.

Sammanlagt 753 elever och studerande från de fyra läroanstalterna anmälde sig till försöket. Deltagarnas erfarenheter av mensfattigdom kartlades med en enkät i början av försöket. Menstruationsprodukter delades ut en gång i månaden i läroanstalterna. Deltagarna gavs möjligheten välja ett paket med tamponger, bindor, tamponger och bindor eller en menskopp för hela den tid försöket varade. I slutet av försöket kartlades deltagarnas erfarenheter med en enkät. Cirka hälften av deltagarna besvarade enkäterna. 

Enkäterna indikerar att mensfattigdom som stör studierna förekommer i viss mån i läroanstalterna i Helsingfors. De gratis menstruationsprodukter som delades ut underlättade det för deltagarna att delta i studierna. 

Av dem som svarade på enkäterna hade 18 procent avstått från att köpa menstruationsprodukter för att de inte hade råd och 8 procent uppgav att de inte hade kunnat gå till läroanstalten, eftersom de inte hade tillgång till menstruationsprodukter. Att menstruationsprodukter kostar orsakade också bekymmer och stress. 

De elever och studerande som svarade på försökets enkäter samt läroanstalternas personal upplevde att försöket normaliserade uppfattningen om menstruation och väckte debatt kring menstruation och mensfattigdom. Att få gratis menstruationsprodukter i större omfattning ansågs vara viktigt.