Helsingin kaupunki toteutti ilmaisten kuukautistuotteiden jakelun – kokemukset hyviä

Helsingin kaupunki toteutti kolme kuukautta kestäneen ilmaisten kuukautistuotteiden jakamiseen liittyvän kokeilun viime syksynä kaupungin neljässä oppilaitoksessa, jotka olivat Hiidenkiven peruskoulu (6.–9. luokat), Sibelius-lukio, Tölö Gymnasium sekä Stadin ammattiopiston Vilppulantien toimipiste. Kokeilu kulki nimellä “Maksuttomat menkat”.
Kuva: Annika Gordon

Kokeilun taustalla oli kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös käynnistää kokeilu maksuttomien kuukautissuojien jakamiseksi perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös perustui kaupunginvaltuuston valtuustoaloitteeseen. 

Kokeiluun ilmoittautui mukaan 753 oppijaa neljästä kaupungin oppilaitoksesta. Osallistujien kokemuksia kuukautisköyhyydestä kartoitettiin kyselyllä kokeilun alussa. Kuukautistuotteita jaettiin kerran kuukaudessa oppilaitoksissa. Osallistujat saivat valita itselleen joko tamponi-, side, tamponi- ja sidepaketin tai koko kokeilun ajaksi olevan kuukupin. Kokeilun lopuksi osallistujien kokemuksia kartoitettiin kyselyllä. Kyselyihin vastasi noin puolet osallistujista. 

Kyselyiden mukaan opiskelua häiritsevää kuukautisköyhyyttä esiintyy helsinkiläisissä oppilaitoksissa jonkin verran. Maksuttomat kuukautistuotteet helpottivat osallistujien osallistumista opiskeluun.  

Pilotin vastaajista 18 prosenttia oli jättänyt ostamatta kuukautistuotteita, koska heillä ei ollut varaa niihin ja 8 prosenttia vastaajista sanoi, ettei ollut voinut mennä oppilaitokseen, koska heillä ei ollut kuukautistuotteita. Kuukautistuotteiden maksullisuus aiheutti myös huolta ja stressiä. 

Kokeilun kyselyihin vastanneet oppijat ja oppilaitosten henkilökunta kokivat, että kokeilu normalisoi käsitystä kuukautisista ja herätti keskustelua kuukautisten ja kuukautisköyhyyden ympärillä. Ilmaisten kuukautistuotteiden saatavuutta laajemmin pidettiin tärkeänä.