Helsingfors social- och sjukvårdstjänster under valborg 2023

Helsingforsborna får social- och hälsovård även under första maj.
Eri värisiä ilmapalloja

Hälsostationerna 
Hälsostationerna är stängda på valborgsmässoafton sön 30.4 och på valborg mån 1.5. Hälsostationerna är öppna som vanligt på tis 1.5.


Hälsorådgivning 24/7 – tfn 09 310 10023
Hälsorådgivningen ger uppgifter om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och anvisningar om vården av sjukdomar dygnet runt till normal samtalsavgift. 


Brådskande vård och jour
Om du behöver brådskande vård under valborgshelgen, gör först en symtombedömning i Omaolo-tjänsten (omaolo.fi). Du får anvisningar dygnet runt och vid behov kontakt med vårdpersonalen
eller
kontakta Jourhjälpen, tfn 116117 (24/7). Ring innan du uppsöker jouren.

Vuxna (16 år fyllda)

Mejlans samjour, Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12 
Malms samjour, Talvelavägen 6 J 

I brådskande sjukdomsfall, då den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1. 


Barn och unga

Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9

Munhälsovårdens jour 

Jouren för munhälsovård håller öppet under valborg (30.4 och 1.5) kl. 9 - 21 vid Parksjukhuset, Stenbäcksgatan 11, C-dörr. Tidsbeställningen är öppen kl. 8–21, tfn 09 471 71110. Nattjouren är på Mejlans samjour, Haartmansgatan 4, tfn 116 117. Ring innan du kommer till jouren.

Social- och krisjour 24/7

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även under valborg. Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 310 44222. 

Allvarliga och livshotande situationer - ring 112