Helsingfors social- och hälsovårdstjänster på självständighetsdagen 2023

Hälsostationerna, hälsorådgivningen, brådskande vård och jour, munhälsovårdens jour samt social- och krisjouren i Helsingfors på självständighetsdagen 2023.
Bild: Jussi Hellsten

Hälsostationerna

Hälsostationerna är öppna på tisdagen 5.12 kl 8–16 (återuppringning kl 8–15). Hälsostationerna håller stängt på självständighetsdagen onsdagen 6.12.

Hälsorådgivning 24h – tfn 09 310 10023

Hälsorådgivningen ger uppgifter om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och anvisningar om vården av sjukdomar dygnet runt (24h) till normal samtalsavgift på tfn 09 310 10023(Link startar ett telefonsamtal).

Brådskande vård och jour

Om du behöver brådskande, gör en symtombedömning i Omaolo-tjänsten (omaolo.fi)(Länk leder till extern tjänst). Du får anvisningar dygnet runt och vid behov kontakt med vårdpersonalen 

eller 

kontakta Jourhjälpen, tfn 116117(Link startar ett telefonsamtal) (24/7). Ring innan du uppsöker jouren.

Vuxna (16 år fyllda)

Mejlans samjour, Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12 Malms samjour, Talvelavägen 6 J. I brådskande sjukdomsfall, då den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1.

Barn och unga

Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9.

Munhälsovårdens jour

Jouren för munhälsovård håller öppet på självständighetsdagen 6.12 kl. 9–21 i Parksjukhuset, Stenbäcksgatan 11, C-dörr. Tidsbeställningen är öppen kl. 8–21, tfn 09 471 71110(Link startar ett telefonsamtal)

Nattjouren är på Mejlans samjour, Haartmansgatan 4, tfn 116 117(Link startar ett telefonsamtal). Vi önskar, att patienterna tar kontakt per telefon före dom kommer till jouren för munhälsovård.

Social- och krisjour 24h

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även på självständighetsdagen 6.12. 

Socialjouren tfn 020 696 006(Link startar ett telefonsamtal) och krisjouren tfn 09 310 44222(Link startar ett telefonsamtal).

Allvarliga och livshotande situationer – ring 112