Helsingfors Resetjänsts systemuppdatering kan orsaka rusning i kundtjänsten

Helsingfors Resetjänst tar i bruk ett nytt kontakthanteringssystem tisdagen den 9 januari. Detta kan orsaka tillfälliga köer i kundtjänsten.
Helsingfors Resetjänst tar i bruk ett nytt kontakthanteringssystem. Ibruktagandet av det nya systemet kan orsaka tillfälliga köer i kundtjänsten. Bild: Jussi Hellsten
Helsingfors Resetjänst tar i bruk ett nytt kontakthanteringssystem. Ibruktagandet av det nya systemet kan orsaka tillfälliga köer i kundtjänsten. Bild: Jussi Hellsten

Det nya kontakthanteringssystemet förbättrar tillgängligheten till kundservice och påskyndar i synnerhet behandlingen av textmeddelanden och e-post. Systemförnyelsen kräver inga åtgärder från kunderna. Ibruktagandet av det nya systemet kan orsaka tillfälliga köer i kundtjänsten.

Helsingfors Resetjänst är en färdtjänst som ersätter kollektivtrafiken och är avsedd för äldre och personer med funktionsnedsättning. Du kan använda färdtjänsten till att uträtta ärenden eller för arbets- och studieresor, när du har fått ett beslut om färdtjänst.