Helsingfors Resetjänsts resor för april kan bokas på förhand efter den 18 mars

Helsingfors Resetjänst tar i bruk ett nytt färdtjänstsystem i början av april. Till följd av detta kan resor för april undantagsvis bokas på förhand först efter måndagen den 18 mars.
På grund av ibruktagandet av det nya färdtjänstsystemet kan resor för april undantagsvis bokas på förhand först efter den 18 mars. Bild: Jussi Hellsten
På grund av ibruktagandet av det nya färdtjänstsystemet kan resor för april undantagsvis bokas på förhand först efter den 18 mars. Bild: Jussi Hellsten

Resor under mars kan bokas som vanligt antingen per e-post, sms eller telefon.

Helsingfors Resetjänst är en färdtjänst som ersätter kollektivtrafiken och är avsedd för äldre och personer med funktionsnedsättning. Du kan använda färdtjänsten för att uträtta ärenden eller för arbets- och studieresor, när du har fått ett beslut om färdtjänst.