Helsingfors lockar till hållbar tillväxt

Helsingfors mål är att vara en internationellt attraktiv plats där företag, jobb, investeringar och kompetens växer. Samtidigt vill Helsingfors vara en stad där företag kan hitta innovativa lösningar på globala utmaningar. 90 Day Finn-programmet hjälper Helsingfors hållbara tillväxt och är ett sätt att marknadsföra Helsingfors möjligheter för internationella entreprenörer och investerare. Programmet lockar internationella företagare och investerare att under en tremånadersperiod utforska möjligheterna i Helsingfors. Målet är att höja Helsingfors profil som en attraktiv företagsmiljö och en ledande internationell högteknologisk hubb.
Programmet 90 Day Finn marknadsför Helsingfors potential för internationella företagare och investerare.  Bild: Aleksi Poutanen
Programmet 90 Day Finn marknadsför Helsingfors potential för internationella företagare och investerare. Bild: Aleksi Poutanen

Programmet 90 Day Finn riktar sig till internationella investerare, entreprenörer och företagsledare inom teknologibranschen som kan bidra till en mer hållbar tillväxt på den finländska företagsscenen. Målet är att deltagarna inte bara ska lära sig mer om det finländska samhället och om Helsingfors som plats för sina företag, utan också om varandra, vilket ökar programmets genomslagskraft. Det talas mycket om Finlands placering i lyckomätningar, men till Finlands och Helsingfors styrkor hör också en känsla av trygghet och tillit, en exceptionell närhet till naturen och enkel kommunikation även om man inte talar språket.

- Helsingfors har mycket att erbjuda talanger, entreprenörer och investerare, men detta är ännu inte tillräckligt känt i världen. Vi vill att programmet ska ge deltagarna möjlighet att själva uppleva Helsingfors starka sidor och avgöra om Helsingfors är rätt plats för dem. Enligt vår erfarenhet brukar Helsingfors övertyga sina besökare, säger Clarisse Berggårdh, verkställande direktör för Helsinki Partners.

Staden erbjuder 90 dagars lokaliseringsservice för de utvalda experterna och deras familjer

Helsingfors kommer att erbjuda 90 dagars lokaliseringsservice för varje expert som valts ut för 90 Day Finn-programmet, inklusive deras familj. De omfattar saker som att hitta en arbetslokal och lämpligt boende. Dessutom kommer staden att erbjuda 90 Day Finn-deltagarna ett brett utbud av aktiviteter och nätverksmöjligheter med intressanta företag och organisationer. Deltagarna ansvarar för sina egna levnadsomkostnader.

90 Day Finn-programmet har hittills varit en succé, eftersom till och med var femte av dem som tidigare gått programmet har bestämt sig för att stanna i Helsingfors. De har redan startat nya företag i Helsingfors och investerat i lokala företag. Beslutet att stanna har påverkats av att Helsingfors är en av de bästa städerna i världen för att balansera arbete och familjeliv.

Helsingfors vill vara aktiv när det gäller att locka utländska företag, entreprenörer och arbetstagare till staden

Helsingfors stad strävar efter att vara aktiv när det gäller att locka till sig utländska företag, entreprenörer och arbetstagare och stödja deras etablering i Helsingfors. Helsingfors vill också vara en stad som är aktiv när det gäller att ta itu med utmaningar av global betydelse och som gör det möjligt för sina invånare att leva ett bra liv. 90 Day Finn-programmet stödjer båda dessa strategiska mål för staden.

Ansökan till 90 Day Finn-programmet är nu öppen fram till 24.2.2023. Programmet söker 15 investerare eller professionella företagare som letar efter expansionsmöjligheter eller en ny investeringsutmaning, som vill investera i hållbar utveckling och lösa globala problem i Helsingfors. 90 Day Finn-programmet genomförs av Helsinki Partners, som är ett företag som ägs av Helsingfors stad som fokuserar på stadsmarknadsföring och på att attrahera investeringar och talanger.