Helsingfors idrottsparkers skyltar förnyas - berätta din åsikt!

Helsingfors stad har startat ett projekt där skyltarna i alla idrottsparker förnyas så att de blir enhetligare och tydligare. Målet är att förbättra upplevelsen av att besöka idrottsparkerna och att inspirera stadsborna till aktiv motion.
Havainnekuva liikuntapuistojen opasteista.
Bild: Helsingin kaupunki

Staden har nästan 30 idrottsparker och förnyelsen börjar på tre pilotplatser: idrottsparkerna i Kottby, Kvarnbäcken och Tali. Skyltarnas visuella utformning baserar sig på skyltarna i Helsingfors stads parker och de första förändringarna syns i utomhusskyltarna. Planerna är fortfarande under arbete och staden bjuder in invånarna att ge sina åsikter om planerna.

Helsingfors stad ber invånarna att delta i en öppen webbenkät där man kan bedöma de planerade skyltarna. I enkäten presenteras skyltfamiljens medlemmar, såsom ankomstskyltar, områdesskyltar och idrottsparkens ruttskyltning. Deltagarna uppmanas att ge respons till exempel om vad som är lyckat i de planerade skyltarna, vad som ännu behöver utvecklas och om skyltarna innehåller all nödvändig information.

Bland enkätens deltagare lottas det ut 10 gångers seriekort till Helsingfors stads sim- och idrottshallar samt utomhusbad. För att delta i utlottningen lämnar man sina kontaktuppgifter i samband med enkätsvaren.

Förnyelsen av idrottsparkernas skyltning är ett exempel på stadens strävan att göra staden ännu trevligare och lättillgänglig som en miljö som uppmuntrar till rörelse och motion.

Delta i enkäten och ge ditt bidrag till utvecklingen av Helsingfors idrottsparker!

Delta på webbplatsen kerrokantasi.hel.fi: Idrottsparkernas skyltar förnyas - Kerrokantasi (hel.fi)(Länk leder till extern tjänst)

Enkäten är öppen fram till 13.12 kl. 16.