Helsingfors i siffror 2024 – statistisk handbok i fickformat publicerad på tre språk

Häftet Helsingfors i siffror, som ges ut varje år, innehåller komprimerad statistisk information om Helsingfors och dess invånare.
Helsingfors i siffror. Könsfördelning: Kvinnor 52,3 %. Män 47,7 %. Enpersonshushåll: 51,1 %. Folkökning 1,6 %. Medelålder 41,2 år. 93 % av 3–6-åringarna deltar i småbarnspedagogiken. Växthusgasutsläppen har sedan år 1990 minskat med 25 %. Uppgifterna är från år 2023.
Helsingfors i siffror. Könsfördelning: Kvinnor 52,3 %. Män 47,7 %. Enpersonshushåll: 51,1 %. Folkökning 1,6 %. Medelålder 41,2 år. 93 % av 3–6-åringarna deltar i småbarnspedagogiken. Växthusgasutsläppen har sedan år 1990 minskat med 25 %. Uppgifterna är från år 2023.

Publikationen i fickformat innehåller nyckeltal bland annat för miljön, befolkningen, boende och byggande, utbildning, ekonomi, trafik, turism och förvaltning.

Det uppdaterade statistikpaketet har nu kommit ut på finska, svenska och engelska.

Smakprov på fakta i fickstatistiken:

 • Nästan 34 procent av marken i Helsingfors är grönområden som staden förvaltar. Det finns 71 skyddade områden och deras sammanlagda areal är 1 350 hektar.
 • 70 procent av Helsingfors utgörs av havsområden. Strandlinjen är 131 km lång och det finns totalt 327 öar.
 • Luftkvaliteten i Helsingfors centrum var i fjol god eller nöjaktig under 94 procent av årets timmar.
 • Högsta dygnstemperaturen år 2023 var 28,1°C (7.8.2023) och den lägsta -12,2 °C (9.3.2023).
 • Den största åldersgruppen i Helsingfors är 30–34-åringarna, 64 010 personer.
 • 19,5 procent av helsingforsarna har ett annat språk än de inhemska som modersmål. Ryskspråkiga är den största gruppen med främmande förstaspråk, 21 227 invånare i Helsingfors.
 • Under 2023 registrerades nästan 2,5 miljoner besök i Centrumbiblioteket Ode. Biblioteken har sammanlagt 45 utlåningsställen och under 2023 gjordes 9,2 miljoner lån.
 • Helsingfors beviljade 29 miljoner euro i bidrag för konst och kultur under 2023. Idrottsföreningar och -grupper understöddes med sammanlagt 16 miljoner euro.
 • Helsingfors har 35 badstränder, 21 vinterbad, 13 ishallar, 16 simhallar och friluftsbad, 842 idrottshallar och 92 hundparker. Cykelvägarna uppgår till sammanlagt 1 300 kilometer.
 • Sammanlagt 8 179 bostäder blev färdiga i Helsingfors förra året. Den sammanräknade ytan av alla byggnader uppgår till ca 865 000 kvadratmeter våningsyta.
 • Helsingfors stad har sammanlagt 37 599 anställda. De vanligaste titlarna är närvårdare och barnskötare. Ungefär 40 procent av stadens alla anställda arbetar inom fostrans- och utbildningssektorn.