Helsingfors firar barnets rättigheter genom att erbjuda rikligt med gratis program

Helsingfors stad ordnar storslaget program för barn, unga och familjer under Barnrättsveckan måndag 20.11–söndag 26.11.2023. Avgiftsfria evenemang ordnas bland annat i Helsingfors kulturcentrum, bibliotek och ungdomsgårdar. Helsingfors är en barnvänlig kommun och barnets rättigheter står även i fokus i stadens verksamhet året runt.
Helsingfors är en barnvänlig stad där alla barn och unga har rätt till trygg en uppväxt och utveckling. Bild: Jussi Hellsten
Helsingfors är en barnvänlig stad där alla barn och unga har rätt till trygg en uppväxt och utveckling. Bild: Jussi Hellsten

Helsingfors erbjuder barn, unga och familjer rikligt med verksamhet, lokaler och evenemang. I konstcentren ordnas till exempel årligen hundratals verkstäder, föreställningar och innehåll med konstfostran som lämpar sig för barn.

Helsingfors är en barnvänlig stad där alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och utveckling. Helsingfors medverkar som kandidatmedlem även i UNICEF:s utvecklingsarbete för Barnvänlig kommun som främjar att barnets rättigheter förverkligas i kommunerna.

 – Fokus i vår verksamhet är att utgå från barnen. Vi lyssnar på barnens och de ungas åsikter och beaktar dem i planeringen av våra tjänster. Vi stärker känslan av trygghet hos barn och unga i stadens lokaler och utbildar vår personal i att bemöta barn och unga jämlikt, säger Pirjetta Mulari, ledare för Annegården och Helsingfors barnkulturchef.

Barnfilmer, cirkus och kända artister i kulturcentren

Kulturcentret Annegården för barn och unga är hjärtat i Helsingfors barnkultur som också har rikligt med program under Barnrättsveckan. Dans- och mimteatern Auracons föreställning Tuntu (Känslan) funderar på hur det känns att uppleva lokalen fysiskt utan synsinne (onsdag 22.11 och torsdag 23.11) och i Knattebion (onsdag 22.11) får man njuta av högklassiga barnfilmer. Programmet på barnens dag lördag 25.11 består bland annat av serie- och robotikverkstäder samt musik i takt till Megamuskari.  

I Stoa firas också en familjedag 25.11 där man får se Ilmatilas nycirkusföreställning Atlas, I Framtidsskolan funderar man på alternativa framtider och tillverkar vätebilar och nya tyger av plats. Lördag 25.11 förevisas det omtyckta sjörövaräventyret Skattkammarön i form av musikteater i Månsasgården.

Måndag 20.11 får vi se Disneyfilmen Soul – Själen i Malms kulturhus. Evenemanget Våra barn i Malm tisdag 21.11 erbjuder föreläsningar om välmående för föräldrar, information om områdets familjecentertjänster och program för barn som en aktivitetsbana, Cirkus Magentas föreställning och cirkusverkstad. Rapartisten Mikael Gabriel talar vid evenemanget och berättar om sin syn om att växa upp i Malm.

På barnkonventionens dag måndag 20.11 hissas flaggan i topp på olika håll i staden, till exempel i Annegården och Nordhuset, och hedersgäster vid evenemangen är barnen. I flagghissningen vid Nordhuset talar stadsfullmäktig och basketbollstjärnan Shawn Huff från Nordsjö till barn om vad barnets rätt till välmående innebär. Onsdag 22.11 visas filmen Ryhmä Hau (PAW Patrol) på engelska i Nordhuset och lördag 25.11 ordnar Megamuskari allsång för barnfamiljer. 

I biblioteken får man ta del av sagor och i ungdomsgårdarna spelar man

I Helsingfors bibliotekstjänster firas barnrättsveckan med sago- och ramsstunder som ordnas i biblioteken runt om i staden. Lördag 25.11 får man lära sig känslo- och kompisfärdigheter i en sagoverkstad i Östra centrums bibliotek och lördag 25.11–söndag 26.11 firas barnens veckoslut i Tölö bibliotek så man lyssnar och hittar på historier i anknytning till skymningsstunder. 

Barnets rättigheter framhävs i Helsingfors ungdomsgårdar under hela festveckan i gruppdiskussioner och individmöten. Det görs också olika övningar med unga och spelas spel i anknytning till temat. Hoppets Hus i Bocksbacka har en utställning om Barnets rättigheter och verken sammanställs i verkstäder för unga. Operation Pulssi Norra planerar verksamhet för nästa vår tillsammans med unga under veckan med speciell fokus på de ungas önskemål, behov och välmående. Barnets rätt till välmående är huvudtemat för barnrättsveckan 2023. 

Måndag 20.11 besöker Helsingfors idrottsservice Nya barnsjukhuset vid HUS med den till årskurserna 3–6 riktade och ledda fritidsmotionen EasySport. Vid besöket presenterar EasySport-ledarna stadens utbud av fritidsmotion för barn och unga för patienter och personal vid Nya barnsjukhuset.

Stadens olika sektorer ordnar även mycket annat program under veckan, såsom ett evenemang måndag 20.11 i Helsingfors stadshus där biträdande borgmästarna diskuterar resultaten av enkäten Hälsa i skolan, som publicerades i oktober. Evenemanget besöks av totalt 200 barn och unga från Helsingfors.

Ljudverket barnens historier spelas runt om i huvudstadsregionen

Utöver stadens eget program har barnkulturaktörerna i Helsingfors, Esbo och Vanda förenat sina krafter och publicerat ljudverket Barnens historier under barnrättsveckan , som spelas i huvudstadsregionens köpcentrum och i städernas offentliga lokaler, såsom i museer och bibliotek. Syftet med verket är att göra barnens röst hörd på olika håll i huvudstadsregionen. 

I projektet, som genomförs för första gången, medverkar Annegården i Helsingfors, Barnkulturcentret Aurora i Esbo, Barnkulturcentrumen Pessi, Totem och Pyykkitupa i Vanda samt Vanda ordkonstskola.