Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors erbjuder många möjligheter till studier efter grundskolan

I Helsingfors stads gymnasier och i Stadin AO som ger yrkesutbildning på finska ges utbildning i moderna utrymmen. Niondeklassare söker sig till andra stadiet i gemensam ansökan 21.2–21.3.2023.
Lukio-opiskelijoita tietokoneen ääressä.
Bild: Maija Astikainen

Läroplikten utvidgades ifjol. I och med utvidgandet av läroplikten ska varje niondeklassare nu söka sig till andra stadiets utbildning. Skyldigheten att söka till utbildning fortsätter ifall den unga blir utan studieplats eller avbryter sina påbörjade studier. Målsättningen är att alla avlägger en examen på andra stadiet efter grundskolan. 

”Utvidgandet av läroplikten har varit en stor förändring inte bara för ungdomarna utan även för skolorna och läroanstalterna. Ett drygt år efter att läropliktslagen trätt i kraft har nya verksamhetsformer ändå blivit en del av den dagliga verksamheten. Också den nya Hux-utbildningen (utbildning som handleder för examensutbildning) har kommit igång med full fart i höst, säger Nina Malaska, pedagogisk sakkunnig vid Helsingfors stads sektor för fostran och utbildning. 

Studier som förbereder för yrkeslivet 

I Helsingfors finns många möjligheter för andra stadiets utbildning. Stadin AO (Stadin ammatti- ja aikuisopisto som ger yrkesutbildning på finska) är Finlands största yrkesläroanstalt, där man kan utbilda sig i nästan 30 olika inriktningar och skaffa sig kunnande till många olika yrken. Studierna är individuella och fokuserar på yrkeslivet.

Det är möjligt att avlägga studentexamen eller avlägga enskilda kurser i gymnasieämnen vid sidan om den yrkesinriktade grundexamen. Helsingin aikuislukio ordnar gymnasieutbildning som förbereder för studentexamen på finska för studerande vid Stadin AO. 

Yrkesutbildning på svenska erbjuds av Prakticum.

Särskilda utbildningsuppgifter eller profileringar vid varje gymnasium

Helsingfors stad har 15 gymnasier, av vilka tre är svenskspråkiga. Alla stadens gymnasier har en särskild utbildningsuppgift eller profilering. Särskilda utbildningsuppgifter finns inom bildkonst, naturvetenskaper, musik och idrott. Du kan profilera dina studier till att vara till exempel internationella eller företagsamma. 

Studerande vid stadens gymnasier kan avlägga gymnasiestudier även via stadens gemensamma utbud. Helsingfors finskspråkiga nätgymnasium Helsingin verkkolukio erbjuder nätstudier, distansstudier, närstudier och sommarstudier. Gymnasierna samarbetar också mycket med högskolor.

Förutom stadens egna gymnasier finns flera gymnasier som är privata eller upprätthålls av en stiftelse, yrkesläroanstalter samt statliga gymnasier och specialiserade skolors gymnasier. 

Hux-utbildningen bekantar dig med gymnasie- och yrkesstudier

Den nya utbildningen som handleder för examensutbildning, Hux, startade på hösten 2022. 

Under Hux-utbildningen kan studeranden enligt eget intresse bekanta sig med yrkesstudier eller gymnasiestudier samt förstärka de kunskaper som behövs på andra stadiet. Studierna pågår högst ett år men de studerande kan enligt sina egna prestationer övergå till andra stadiet redan tidigare.

Ansökan till andra stadiet sker i den allmänna ansökan 21.2–21.3.2023

Niondeklassare söker sig till andra stadiets utbildning eller Hux-utbildningen i den gemensamma ansökan 21.2.–21.3.2023. Ansökan till utbildningarna sker via studieinfo.fi.  

Eleverna får handledning angående den gemensamma ansökan av skolans elevhandledare och lärare.   

Tilläggsinformation:
 
Gymnasierna i Helsingfors
Yrkesinriktad utbildning