Helsingissä monia opiskelumahdollisuuksia peruskoulun jälkeen

Helsingin kaupungin lukioissa ja Stadin AO:ssa opiskellaan nykyaikaisissa ympäristöissä. Tarjolla on monia lukiopainotuksia sekä työelämälähtöisiä ammattiopintoja. Ysiluokkalaiset hakeutuvat toisen asteen koulutukseen yhteishaussa 21.2.–21.3.2023.
Lukio-opiskelijoita tietokoneen ääressä.
Kuva: Maija Astikainen

Oppivelvollisuus laajeni viime vuonna. Tästä johtuen jokainen 9.-luokkalainen hakeutuu nyt opiskelemaan toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot. Tavoitteena on, että kaikki nuoret suorittavat toisen asteen koulutuksen peruskoulun jälkeen.

”Oppivelvollisuuden laajentaminen on ollut iso muutos paitsi nuorille, mutta myös kouluille ja oppilaitoksille. Reilu vuosi oppivelvollisuuslain voimaantulon jälkeen uudet toimintatavat on kuitenkin saatu nivottua osaksi perustoimintaa. Myös uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA-koulutus on käynnistynyt täydellä vauhdilla tänä syksynä”, kertoo erityissuunnittelija Anssi Ahlberg Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

Työelämälähtöistä opiskelua Stadin AO:ssa

Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia osaamista lukuisiin eri ammatteihin. Opiskelu on yksilöllistä ja työelämälähtöistä.

Ammatillisen perustutkinnon rinnalla on mahdollista suorittaa myös lukioaineiden yksittäisiä kursseja tai ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintoon valmentavaa lukio-opetusta Stadin AO:n opiskelijoille järjestää Helsingin aikuislukio.

Lukioilla erityistehtävä tai painotus

Helsingin kaupungilla on 15 lukiota, joista kolme on ruotsinkielisiä. Kaikilla kaupungin lukioilla on erityistehtävä tai lukiokohtainen painotus. Erityistehtävä voi olla esimerkiksi musiikki, urheilu tai luonnontieteet. Opintoja voi painottaa esimerkiksi kansainvälisyyteen ja kulttuurien tuntemukseen tai musiikkiin ja teknologiaan.

Kaupungin lukioiden opiskelijat voivat suorittaa opintoja myös kaupungin yhteisen tarjonnan kautta. Helsingin verkkolukiossa opiskelu koostuu verkko-opinnoista, etäopinnoista, kaupunkitarjottimen lähiopinnoista sekä kesäopinnoista. Lukioissa tehdään paljon myös korkeakouluyhteistyötä.

Helsingissä toimii lisäksi useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita. 

TUVA-koulutuksessa tutustutaan ammatti- tai lukio-opintoihin

Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA-koulutus käynnistyi syksyllä 2022. 

Koulutuksessa opiskelija voi oman kiinnostuksensa mukaan tutustua ammatillisiin tai lukio-opintoihin sekä vahvistaa toisen asteen opiskelussa tarvittavia taitoja. 

Opinnot kestävät enintään vuoden, mutta opiskelija voi omien suoritustensa perusteella siirtyä toisen asteen koulutukseen jo aiemmin.

Toiselle asteelle haetaan yhteishaussa 21.2.–21.3.2023

9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen tai TUVA-koulutukseen yhteishaussa 21.2.–21.3.2023. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta.

Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta oman koulunsa opinto-ohjaajalta ja opettajilta.  

Lisätietoa aiheesta:

Lukiokoulutus Helsingissä

Stadin AO(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)