Helsingfors deltar i fastighetsmässan MIPIM 2023 i Cannes

Helsingfors stad deltar i världens största fastighetsmässa MIPIM den 14–17 mars. I avdelningen Helsinki Finland är våra partner Tammerfors, Åbo och Vanda stad samt Senatfastigheter, YIT, NCC, GEM Property, Aimo Park Finland, Nordic Urban och KTI Kiinteistötieto.
Borgmästare Juhana Vartiainen höll ett tal i invigningen av  MIPIM Helsinki Finland -avdelningen den 14 mars.
Borgmästare Juhana Vartiainen höll ett tal i invigningen av MIPIM Helsinki-Finland avdelningen den 14 mars. Bild: Helsingin kaupunki / Helsingfors stad / City of Helsinki

Till MIPIM-branschevenemanget förväntas det i år cirka 23 000 deltagare från mer än 90 länder, vilket skulle innebära en ökning på 15 procent jämfört med året innan. 

Helsinki Finland-mässavdelningens tema är Nordic Sense & Sustainability. Borgmästare Juhana Vartiainen höll ett tal i invigningen av avdelningen den 14 mars och öppnar följande dag evenemanget The Finnish Property Breakfast som ordnas på avdelningen. Vartiainen deltar också i evenemanget The Political Leaders’ Summit där han ger en öppningsintervju om de svåra ekonomiska utsikterna och är värd för en tematiserad diskussion kring attraherande av investeringar. 

Dessutom deltar borgmästare Vartiainen i paneldiskussioner på London och Riga stads mässavdelningar. På Londons avdelning är diskussionstemat städernas hållbara utveckling och uppnåendet av det så kallade nettonollmålet. På Rigas avdelning sätter man sig däremot in i Östersjöområdets attraktionskraft i framtiden.  

Under mässan har borgmästare Vartiainen också flera möten med olika städers borgmästare och andra intressegrupper.