Helsingfors borgmästarkollegium är beskyddare för evenemanget Helsinki Pride – ”Det är vår gemensamma angelägenhet att främja mänskliga rättigheter”

Helsingfors borgmästarkollegium är beskyddare för Helsinki Pride. Temat för Pride i år är fred och hopp. Man kan åka Pridespåran på olika håll i staden under hela sommaren.
Helsingfors borgmästarkollegium.
Biträdande borgmästare Daniel Sazonov, borgmästare Juhana Vartiainen och biträdande borgmästare Paavo Arhinmäki, Johanna Laisaari och Anni Sinnemäki är beskyddare för evenemanget Helsinki Pride. Bild: Jukka Eggert

Finlands största evenemang för kultur och mänskliga rättigheter, Helsinki Pride, firas igen under hela juni. Helsingfors stad fortsätter som evenemangets huvudsakliga samarbetspartner.

I år är Helsingfors borgmästarkollegium beskyddare för evenemanget Helsinki Pride. Borgmästarna skickar tillsammans ett starkt budskap för jämställdhet och likabehandling: 

– Det är vår gemensamma angelägenhet att främja mänskliga rättigheter och likabehandling. Helsingfors är en stad med rum för olika livsstilar och åsikter. Mångfald är en rikedom för oss. Helsingfors borgmästarkollegium i sin helhet är stolt över att beskydda evenemanget Helsingfors Pride. Även evenemangets tema i år, fred och hopp, väcker känslor hos oss och säkert hos alla i staden, säger borgmästare Juhana Vartiainen och biträdande borgmästare Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Johanna Laisaari och Paavo Arhinmäki.

– Helsingfors ska vara en god och jämlik stad och i synnerhet en stad full av hopp även för regnbågspersoner. Det är viktigt för oss att även evenemangets beskyddare förmedlar detta budskap. Därför är borgmästarkollegiet, som består av beskyddare över partigränserna, rätt aktör att förmedla målen för evenemanget Helsinki Pride. Hopp uppstår genom handlingar och nu bygger vi upp fred och en bättre framtid – tillsammans, fortsätter Senni Moilanen, ordförande för Helsinki Pride Community.

Man kan åka Pridespåran under hela sommaren

Helsingfors stad ordnar mängder av regnbågsskimrande program för såväl stadsborna som personalen under Pride-månaden. Biblioteken, kulturcentralerna och ungdomstjänsterna firar Pride genom att ordna ett stort antal evenemang som främjar jämlikheten för sexuella minoriteter och könsminoriteter, till exempel verkstäder, filmvisningar och Pride-kvällar för ungdomar. För personalen ordnas bland annat utbildning och en gemensam filmkväll.

Pridespåran
Man kan åka Pridespåran på flera olika spårvagnslinjer under hela sommaren. Bild: Kaupunkiliikenne Oy.

En av de åtgärder som är synligast för stadsborna är en spårvagn som tejpats i regnbågsfärger i samarbete mellan Stadstrafik och föreningen Helsinki Pride. Vagnen trafikerar på olika spårvagnslinjer och färdas på olika håll i Helsingfors ända till hösten.Pride-månaden kulminerar i Pride-veckan den 24–30 juni. Paraden och parkfesten ordnas lördagen den 29 juni, det vill säga lördagen under Pride-veckan, som vanligt. Också Helsingfors stads personal deltar i paraden.

Helsinki Pride Community är en medborgarorganisation och expertorganisation som jobbar mot ojämlikhet såväl inom kultur och språk som i sociala strukturer, värderingar och samhällsnormer. Föreningen utför samhälls-, social- och ungdomsarbete året runt samt ordnar årligen evenemanget Helsinki Pride. Helsingfors stad är evenemangets huvudsakliga samarbetspartner.