Helsingfors arbete enligt modellen Barnvänlig kommun är av internationellt intresse

Den 7 september besöker en internationell grupp på 40 personer Helsingfors stad för att lära sig mer om Helsingfors arbete enligt modellen Barnvänlig kommun. Gruppens medlemmar är från Filippinerna, Kina, Malaysia och Vietnam. 
Två barn bildar ett hjärta med sina händer.
Baserat på verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun har Helsingfors satt upp fem mål för barn.  Bild: Jefunne Gimpel

Många saker som är viktiga med tanke på barn och unga samt barnets rättigheter genomförs i kommunerna. UNICEFs modell Barnvänlig kommun främjar förverkligandet av barnets rättigheter och sprider den nationella barnstrategin till kommunerna. Helsingfors har varit en kandidatmedlem i modellen sedan 2021. Modellen är ett verktyg som hjälper kommunen att fatta barnvänliga beslut inom såväl kommunalförvaltningen som tjänsterna i barnens vardag. Modellen hjälper kommunerna också att säkerställa att särskilt de mest utsatta barnens rättigheter förverkligas. 

Modellen gör det möjligt för kommunen att identifiera vilka delområden som ingår i barnets rättigheter som behöver utvecklas. Modellen hjälper kommunen också att definiera vad den bör göra för att säkerställa att barnens rättigheter ska förverkligas i kommunen så väl som möjligt. Baserat på verksamhetsmodellen har Helsingfors satt upp fem mål för barn. 

Det första målet gäller barnets rättigheter: de som arbetar med barn och unga, såsom småbarnspedagoger, lärare samt anställda inom ungdomstjänsterna och barnskyddet, ska få fortbildning om barnets rättigheter. Det andra målet är att stadens verksamhet för att stödja införandet och ett systematiskt genomförande av bedömningen av konsekvenserna för barn följer tydliga riktlinjer. Vi vill att respons på stadens tjänster samlas in barnvänligt, regelmässigt och systematiskt. Vi förebygger mobbning och främjar gemenskapsandan inom stadens tjänster för barn. Vi främjar barns emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter i barnens uppväxtmiljöer. Det femte mål är stärkande av barns och ungas upplevelse av trygghet i stadsrum genom att utveckla växelverkan.

Modellen Barnvänlig kommun hjälper kommunen också att systematiskt följa upp arbetets framskridande.

I programmet för besöksdagen ingår också en hälsning från Johanna Laisaari, biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn, ett anförande från Unicef Finland, ett anförande från THL om den nationella kunskapsbasen och ett anförande från Uleåborgs stad om arbetet för hållbar utveckling inom förskoleundervisningen, grundutbildningen och utbildningen på andra stadiet.

Besöket är en del av Unicefs samarbetsmöte mellan Östasien och Europa.