Helsingin Lapsiystävällinen kunta -työ kiinnostaa kansainvälisesti

Helsingin kaupungin vieraaksi saapuu 7. syyskuuta 40 hengen kansainvälinen ryhmä saamaan lisätietoa ja oppeja Helsingin Lapsiystävällinen kunta -työstä. Ryhmän jäsenet ovat Filippiineiltä, Kiinasta, Malesiasta ja Vietnamista. 
Lapsiystävällinen kunta -mallin pohjalta Helsingissä on asetettu viisi lapsia koskevaa tavoitetta.  Kuva: Jefunne Gimpel
Lapsiystävällinen kunta -mallin pohjalta Helsingissä on asetettu viisi lapsia koskevaa tavoitetta.  Kuva: Jefunne Gimpel

Monet lasten ja nuorten kannalta tärkeät asiat sekä lapsen oikeuksia koskevat asiat toteutetaan kunnissa. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja jalkauttaa kansallista lapsistrategiaa kuntiin. Helsinki on mallin kandidaattijäsen vuodesta 2021 lähtien.

Lapsiystävällinen kunta -malli on työväline, joka auttaa kuntaa tekemään hallinnossaan ja lasten arjen palveluissa lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja sekä varmistamaan, että erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat. 

Mallin avulla kunta pystyy tunnistamaan, millä lapsen oikeuksien osa-alueilla sillä on kehitettävää. Malli auttaa kuntaa määrittelemään, mitä sen tulee tehdä, jotta lapsen oikeudet toteutuisivat kunnassa mahdollisimman perusteellisesti. Helsingissä on asetettu viisi tavoitetta toimintamallin pohjalta. 

Ensimmäinen tavoite on täydennyskoulutus lapsen oikeuksista niille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa, kuten varhaiskasvattajat, opettajat sekä nuorisopalvelujen ja lastensuojelun työntekijät. Toisena tavoitteena ovat selkeät ohjeistukset kaupungin toimintaan lapsivaikutusten arviointiin ja systemaattiseen toteuttamiseen. Kolmantena tavoitteena on tehdä kaupungin palveluita koskevasta palautteenkeruusta lapsiystävällistä, säännönmukaista ja järjestelmällistä. 

Neljäntenä tavoitteena on ehkäistä kiusaamista ja edistää yhteisöllisyyttä lapsille suunnatuissa kaupungin palveluissa. Lisäksi lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja halutaan vahvistaa heidän kasvuympäristöissään. Viidentenä tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten turvallisuuden kokemusta kaupunkitiloissa kehittämällä vuorovaikutusta.

Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntaa seuraamaan työn edistymistä systemaattisesti.

Vierailupäivän ohjelmaan kuuluvat kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaaren tervehdys, UNICEF Suomen puheenvuoro, THL:n puheenvuoro kansallisesta tietoperustasta sekä Oulun kaupungin puheenvuoro kestävän kehityksen työstä esikoulussa, perusopetuksessa ja toisen asteen opetuksessa.

Helsingin tilaisuus on osa UNICEFin Itä-Aasian ja Euroopan Lapsiystävällinen kunta -konferenssiin osallistuneiden Aasian delegaatioiden Suomen-vierailua.