Hanaholmens kraftverk öppnar sina dörrar för allmänheten på Helsingforsdagen

Helsingfors stad och energibolaget Helen i samarbete med Open House Helsinki ordnar guidade rundturer för allmänheten i Hanaholmens nedlagda kolkraftverk på Helsingforsdagen 12.6. På de guidade rundturerna får man bekanta sig med Hanaholmen B-kraftverket och dess historia.
Hanaholmens kraftverk.
Hanaholmens kraftverk färdigställdes 1974. Foto: Paavo Jantunen Bild: Paavo Jantunen

Energibolaget Helen som ägs av staden lade ner energiproduktionen i Hanaholmens kolkraftverk 1.4.2023. På Helsingforsdagen 12.6 ordnas sammanlagt tio guidade promenader på kraftverkets område där allmänheten får bekanta sig med Hanaholmen B-kraftverk och ställa frågor till guiderna. 

Antalet deltagare i rundturerna är fullt.

De guidade rundturerna ordnas i samarbete mellan Helsingfors stad, Helen och Open House Helsinki.

Staden utreder nya användningsändamål för den värdefulla byggnaden

Hanaholmens B-kraftverk som ritades av arkitekt Timo Penttilä inledde sin verksamhet 1974. Byggnaden som är nästan 50 år gammal har blivit ett mycket bekant landmärke för helsingforsare. Kraftverkets pannor och turbiner har tystnat, och nu för närvarande utförs det i kraftverket förberedande arbeten som syftar till att inomhuslokalerna blir tryggare 

Staden utreder eventuella nya användningsändamål för den kulturhistoriskt värdefulla kraftverksbyggnaden.

Hanaholmen B som blivit ledigt för andra användningsändamål väcker mycket intresse. Vi är glada över att vi nu kan erbjuda stadsborna en möjlighet att bekanta sig med denna unika kraftverksbyggnad, säger Hanna Harris, designchef vid Helsingfors stad, glatt.

Staden ska även transportera bort stenkolshögen på Hanaholmens spets, och hela området blir ledigt för stadsbyggande. Ändringen av detaljplanen som staden som bäst håller på att bereda möjliggör flervåningshusdominerat bostadsbyggande. Den gamla kraftverksbyggnaden ingår inte i det planområde som ändringen gäller.

Helsingfors utsläpp minskade avsevärt tack vare nedläggningen

Helsingfors stads mål är att vara kolneutralt före 2030. Stadsfullmäktige fattade ett beslut om nedläggningen av Hanaholmens kolkraftverk 2015.

Efter nedläggningen av kraftverkets verksamhet minskas stadens totala utsläpp med cirka 20 procent och Helens koldioxidutsläpp med 40 procent. Hanaholmen har under de senaste åren stått för cirka två procent av hela Finlands utsläpp, så följderna av nedläggningen är betydande även på riksnivå.