Gamlas hälsostation på ny adress

Hälsostationen har betjänat fr.o.m. fredag 24 maj 2024 vid Gamlas station på adressen Kaustbytigen 6A.
Lääkärin vastaanotto.
Bild: Matti Vartiainen

Gamlas hälsostation erbjuder samma hälsovårdstjänster som tidigare på den nya adressen. Tjänsterna produceras i fortsättningen av Mehiläinen och vid hälsostationen betjänar Mehiläinens personal. Kunderna är fortfarande kunder vid Helsingfors hälsostationer. Hälsostationens telefonnummer ändras inte.   

"Vi vill garanterna störningsfria tjänster för våra kunder även om serviceproducenten byts ut", konstaterar Timo Lukkarinen vid hälsostationerna. 

"Kunderna behöver inte ta kontakt med Gamlas hälsostation på grund av ändringen. Nästa gång man behöver service ska man kontakta oss på samma sätt som tidigare. Om det visar sig att ett besök är nödvändigt, ska man bara tänka på att platsen inte längre är den samma", tillägger Lukkarinen.

"Vi fortsätter att aktivt utveckla hälsostationerna i Helsingfors. Samarbetet med privata serviceproducenter ger oss möjlighet att lära oss nytt och förbättra vår verksamhet", säger Leena Turpeinen, direktör för hälso- och missbrukstjänsterna i Helsingfors.      

”Jag tror att samarbetet med Mehiläinen kommer att gå bra även i Gamlas. Vi samarbetar ju redan i Gräsviken”, fortsätter Turpeinen.  

Avtalet med Mehiläinen om Gamlas hälsostation gäller fram till 23.5.2028. Om Helsingfors stad så vill kan avtalet fortsättas med ett eller två år, utan konkurrensförfarande.

"En av Mehiläinens viktigaste uppgifter är att utveckla vårdtjänster av god kvalitet och i kundorienterad riktning. Vi gör allt vi kan för att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård", säger Henri Ärölä, ansvarig läkare vid Gamlas hälsostation. 

"Vi sätter stort värde på det förtroende som visats för Mehiläinen och ser fram emot att få samarbeta med invånarna i Helsingfors stad och detta område under de kommande åren. Tillsammans kan vi skapa en sundare framtid för alla", säger Joonas Turunen, direktör för primärvården hos Mehiläinen. 

 Helsingfors stad måste häva avtalet med den förra serviceleverantören av avtalstekniska orsaker i maj 2023. En ny konkurrens startade förra hösten, och den nya serviceproducenten valdes efter årsskiftet.  

Gamlas hälsostations webbplats