Fryshuset i Partitorgets område stängs före utgången av 2024

Fryshusets verksamhet i Partitorgets område i Fiskehamnen i Helsingfors avslutas före utgången av 2024. Orsaken till att verksamheten avslutas är det gamla fryshusets mycket dåliga skick, miljöriskerna och det att en ersättande investering visat sig vara ekonomiskt olönsam.
Fryshuset i Fiskhamnen.
Fryshusets verksamhet i Partitorgets område i Fiskehamnen i Helsingfors avslutas före utgången av 2024. Bild: Teina Ryynänen

Fryshuset som byggdes färdig 1953 har nått slutet av sin livslängd. I fryshuset används ammoniak som köldmedel vilket utgör en miljörisk. Även ombyggnad av byggnaden så att den skulle motsvara de nuvarande kraven har konstaterats vara omöjlig. Helsingfors stadsmiljösektor och Helsingfors stadslokaler Ab som driver fryshusets verksamhet har kommit överens om att avsluta verksamheten. 

”Vi har utrett flera alternativ både för att korrigera fryshuset och att bygga ett nytt fryshus. De alla har visat sig vara antingen funktionellt eller ekonomiskt omöjliga”, konstaterar enhetschef Antti Halm från Helsingfors stadsmiljösektors enhet för företagslokaler.

Vid fryshuset finns nu cirka 150 hyresgäster. Hyresavtalen med företagen som är verksamma vid fryshuset kommer att sägas upp under 2024. Majoriteten av fastigheterna i Partitorgets och Slakthusets område ägs av Helsingfors stad, och de förvaltas oh hyrs ut av Helsingfors stadslokaler Ab som ägs av staden.

Framtiden för Partitorgets område betraktas helhetsbetonat
 

Framtiden för Partitorgets område betraktas nu på ett omfattande sätt. Helsingfors stadslokaler Ab och stadsmiljösektorn bereder i samarbete en vision och planeringsprinciper, där områdets utvecklingsmöjligheter planeras på ett övergripande sätt. Genom dessa granskningar strävar man efter att lösa vilka funktioner som är bra att upprätthållas som stadens tjänster och hurdan alternativ användning som i framtiden skulle kunna finnas i området. 

”Partitorgets och Slakthusets område är stadsstrukturellt sett belägen på en mycket central plats och det är också viktig för stads- och matkultur.  Området erbjuder mänga möjligheter som en del av den urbana Fiskehamnen som blir tätare och växer. Vi ska inleda planeringen av området och till denna process är det viktigt att få med företagarna, mat- och stadskulturaktörerna samt invånarna i området”, konstaterar markanvändningschef Rikhard Manninen från Helsingfors stadsmiljösektor.   

Området är en väsentlig del av stadskärnans matekosystem. Vi vill modernisera detta så att hela området fungerar mer ändamålsenligt, hållbart och lockande. Området är särpräglat och intressant. Det är en kombination av industriell identitet, innovativt företagande och frivillig stadskultur också i framtiden”, beskriver Peggy Bauer, verkställande direktör för Helsingfors stadslokaler Ab.