Försöket med tvåårig förskoleundervisning i Helsingfors avslutas – välkommen att följa med avslutningen!

Helsingfors har sedan augusti 2021 deltagit i undervisnings- och kulturministeriets försök med tvåårig förskoleundervisning. Försöket avslutas i slutet av maj 2024, och totalt beräknas 10 000 barn födda 2016 eller 2017 ha deltagit i det. Välkommen att följa direktsändningen av avslutningen av försöket måndagen den 22 april 2024!
Försöket med tvåårig förskoleundervisning har varit unikt såväl i Helsingfors som på nationell nivå. Bild: Konsta Linkola
Försöket med tvåårig förskoleundervisning har varit unikt såväl i Helsingfors som på nationell nivå. Bild: Konsta Linkola

Målet med försöket, som inleddes 2021, var bland annat att utreda hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barnens förutsättningar för utveckling och lärande, sociala färdigheter och byggande av en sund självkänsla.

För Helsingfors del avslutas försöket med ett evenemang måndagen den 22 april 2024 kl. 9.00–11.30, där vi får höra det senaste om försöket med tvåårig förskoleundervisning i Helsingfors och utvecklingen av förskoleundervisningen.

Under webbevenemanget, som sänds via Helsingforskanalen, får vi översikter över den forskning som skett under försöket ur både personalens och vårdnadshavarnas perspektiv. Under evenemanget får vi också höra om försöksdaghemmens erfarenheter. Avslutningsvis diskuteras förskoleundervisningens framtidsutsikter i en paneldiskussion.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning har varit unikt såväl i Helsingfors som på nationell nivå. Två åldersgrupper, barn födda 2016 och 2017, deltog i försöket. Forskningen fortsätter inom den grundläggande utbildningen när barnen födda 2017 fortsätter till årskurs 1 i höst. 

En slutrapport över försöket kommer att publiceras 2025.

Program

 • 9.00–9.15     Evenemanget öppnas Miia Kemppi, direktör för småbarnspedagogik och Jenni Tirronen, direktör för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken 
 • 9.15–10.00    Översikt över hur försöket med tvåårig förskoleundervisning har genomförts och synpunkter från lärarna inom småbarnspedagogiken Lotta Saranko, projektforskare, Jyväskylä universitet 
 • 10.00–10.45    Översikt över föräldrarnas erfarenheter av försöket med tvåårig förskoleundervisning Mirjam Kalland, professor, Helsingfors universitet 
 • 10.45–11.00    Paus
 • 11.00–11.30    Förskoleundervisningen nu och i framtiden, Matti Sarvimäki, professor Aalto-universitetet och VATT
  Mirjam Kalland, professor Helsingfors universitet
  Marjo Kyllönen, direktör för utvecklingstjänster
  Anna Vainio, daghemsföreståndare
  Tina Sedin, biträdande daghemsföreståndare