Förslag om kapitalisering av stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum går vidare till stadsfullmäktige

Helsingfors stadsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde den 29 januari att föreslå stadsfullmäktige att staden tillför 60 miljoner euro kapital till Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum. Kapitaliseringen är en förutsättning för det nya arkitektur- och designmuseet.
Det nya arkitektur- och designmuseet är planerat att byggas på en tomt på Magasinstranden i Helsingfors.  Bild: Sami Saatamoinen
Det nya arkitektur- och designmuseet är planerat att byggas på en tomt på Magasinstranden i Helsingfors. Bild: Sami Saatamoinen

Det nya arkitektur- och designmuseet, som planeras i Magasinstranden i Södra hamnen, är tänkt att bli ett internationellt framträdande och mångsidigt museum som erbjuder en miljö för såväl finsk och nordisk formgivning och arkitektur som internationell dialog. De nuvarande Finlands arkitekturmuseum och Designmuseet uppgår i det nya museet.

Enligt förslaget är en förutsättning för beslutet bland annat att Finska staten donerar en motsvarande mängd kapital till stiftelsen. I december 2023 bekräftade staten att den förbinder sig att tillföra kapital till stiftelsen.

Stadsfullmäktige behandlar förslaget den 14 februari.

Stadsstyrelsen gav utlåtanden om framställning om skydd av glasskiosken vid Havshamnsstranden och framställning om byggnadsskydd av restaurangen Meiccu

Stadsstyrelsen gav ett utlåtande till NTM-centralen i Nyland om framställningen om skydd av glasskiosken vid Havshamnsstranden. Det handlar om en kioskbyggnad som ritades av arkitektbyrån Juhani Pallasmaa Ky och färdigställdes 1998.

Stadsstyrelsen konstaterar i sitt utlåtande att det är motiverat att lösa frågan om skydd av glasskiosken genom detaljplaneläggning, antingen i samband med den pågående planläggningen av den nya kafébyggnaden eller den mer omfattande detaljplaneläggningen av Ulrikasborg. Man bör utarbeta en byggnadshistorisk utredning för att precisera byggnadens skyddsvärden.

Stadsstyrelsen gav också ett utlåtande till NTM-centralen om framställningen om byggnadsskydd av restaurangen Meiccu. Restaurangen grundades ursprungligen 1946 och ligger vid Rönnvägen i Mejlans på andra våningen i ett höghus som representerar sen funktionalism. Restaurangen ingick i husets ursprungliga planer.

Stadsstyrelsen anser att restaurangens interiör har en särskild kulturhistorisk betydelse och det är naturligast att skydda den med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet. Om planläggning av byggnaden och området konstaterar stadsstyrelsen att staden inte har för avsikt att inleda detaljplaneläggningen av området på nytt inom den närmaste framtiden. Den gällande, konservativa detaljplanen kan anses säkerställa att områdets karaktäristiska stadsbild bevaras i tillräcklig utsträckning.

Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar (på finska).(Länk leder till extern tjänst)