Esitys Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön pääomittamisesta etenee kaupunginvaltuustoon

Kaupunginhallitus päätti 29. tammikuuta kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön pääomittamista 60 miljoonalla eurolla. Pääomittaminen on edellytys uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteutumiselle.
Uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota kaavaillaan Helsingin Makasiinirannassa sijaitsevalle tontille. Kuva: Sami Saatamoinen
Uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota kaavaillaan Helsingin Makasiinirannassa sijaitsevalle tontille. Kuva: Sami Saatamoinen

Helsingin Eteläsataman Makasiinirantaan kaavaillusta uudesta arkkitehtuuri- ja designmuseosta suunnitellaan kansainvälisesti erottuvaa ja monipuolista museota, joka tarjoaa ympäristön suomalaiselle ja pohjoismaiselle muotoilulle ja arkkitehtuurille sekä kansainväliselle vuoropuhelulle. Nykyiset Designmuseo ja arkkitehtuurimuseo sulautuvat osaksi uutta museota. 

Esityksen mukaan päätöksen ehtona on muun muassa, että myös Suomen valtio tekee saman suuruisen pääomalahjoituksen säätiölle. Valtio on vahvistanut joulukuussa 2023 sitoutumisensa säätiön pääomittamiseen.

Kaupunginvaltuusto käsittelee ehdotusta 14. helmikuuta.

Lausunnot Merisatamanrannan jäätelökioskin ja ravintola Meicun suojeluesityksistä

Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan ELY-keskukselle lausunnon Merisatamanrannan jäätelökioskin suojeluesityksestä. Kyseessä on Arkkitehtitoimisto Juhani Pallasmaa Ky:n suunnittelema, vuonna 1998 valmistunut kioskirakennus. 

Kaupunginhallituksen lausunnossa todetaan, että jäätelökioskin suojeluasia olisi perusteltua ratkaista asemakaavoituksessa joko käynnissä olevan uuden kahvilarakennuksen kaavoituksen tai Ullanlinnan laajemman asemakaavoituksen yhteydessä. Rakennuksen suojeluarvojen tarkentamiseksi tulisi laatia rakennushistoriallinen selvitys. 

Kaupunginhallitus antoi lausunnon ELY-keskukselle myös Ravintola Meicun rakennussuojeluesityksestä. Alun perin vuonna 1946 perustettu ravintola sijaitsee Meilahden Pihlajatiellä jälkifunkkis-kerrostalon toisessa kerroksessa. Ravintolatila on kuulunut talon alkuperäisiin suunnitelmiin.

Kaupunginhallitus katsoo, että ravintolan sisätiloilla on erityistä kulttuurihistoriallista merkitystä ja niiden suojelu on luontevinta toteuttaa rakennusperintölain nojalla. Rakennuksen ja alueen kaavoituksesta kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tavoitteena ei ole käynnistää alueen asemakaavoitusta uudelleen lähitulevaisuudessa. Voimassa olevan, säilyttävähenkisen asemakaavan voidaan katsoa turvaavan alueen kaupunkikuvallisten ominaispiirteiden säilymisen riittävällä tavalla. 

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.