Förnyelse av trygghetstelefonerna förbättrar förbindelserna och försnabbar uppdateringar

Telefonerna hos Helsingfors trygghetstelefontjänsts klienter förnyas. Syftet är att garantera klienterna en allt säkrare förbindelse till tjänsten och en enhet som uppdateras snabbare. Tjänsten är avsedd för stadsbor som har en förhöjd fallrisk eller som vill känna sig tryggare hemma. Tjänsten har ungefär 5 500 klienter i Helsingfors.
Trygghetstelefon centralenhet och armband.

Nya trygghetstelefoner installeras för alla nya klienter och samtidigt byts de befintliga klienternas enheter ut. Hittills har telefoner förnyats för ungefär en femtedel av klienterna.

– De nya enheterna fungerar i 4G-nätet, vilket garanterar en säkrare förbindelse. Dessutom kan vi till exempel ställa in de nya telefonerna till rätt tid på distans eller göra andra individuella uppdateringar som klienten behöver utan att besöka klienten, säger Anne-Maria Siitonen, servicechef för omsorgstjänsterna vid Palvelukeskus Helsinki.

 Palvelukeskus Helsinki ansvarar för Helsingfors stads trygghetstelefontjänst. Om installation av en ny enhet kommer man överens tillsammans med klienten, en anhörig eller den behandlande instansen.

– Den nya enheten fungerar på samma sätt som den gamla och den har samma bekanta funktioner. I tjänsten ingår en centralenhet och ett trygghetsarmband vars knapp man vid behov kan trycka för att få kontakt med trygghetstelefontjänstens medarbetare inom hälso- och sjukvården dygnet runt, säger Siitonen.

Trygghetstelefontjänsten får cirka 300 larm varje dag. Den nya enheten möjliggör också att vårdaren vid behov kan ringa klientens trygghetstelefon. Detta kan gälla situationer där klientens larmsamtal plötsligt har avbrutits och man vill säkerställa att det var befogat.

– Hittills har vi ringt klientens mobiltelefon med en vanlig telefon. Om klienten till exempel inte har hört vår påringning eller inte äger en mobiltelefon alls, har vi skickat trygghetstelefontjänstens patrull på ett kontrollbesök hos klienten. Larm görs av misstag varje dag så möjligheten att bättre verifiera deras relevans är en betydlig förbättring. På så sätt har vår patrull tid för hembesök där de mest behövs, förklarar Siitonen.

Palvelukeskus Helsinki har ansvarat för Helsingfors stads trygghetstelefontjänst i mer än tio år. För tillfället har tjänsten nästan 5 500 klienter i Helsingfors. Tjänsten ger trygghet inte bara för hemmaboende klienter, utan också för deras anhöriga och närstående. Trygghetstelefontjänsten är hemvårdens stödtjänst som vid behov kan fås via Helsingfors hemvård, rehabiliterings- och bedömningsenheten eller Seniorinfo.