Evenemangslokaler för 880 personer planeras i Söderviks gasklocka i tegel – en preliminär projektplan går vidare till stadsfullmäktige

Vid sitt sammanträde den 3 juni beslutade Helsingfors stadsstyrelse föreslå att stadsfullmäktige godkänner en preliminär projektplan som förbättrar användbarheten av Söderviks gasklocka i tegel. Projektets syfte är att skapa förutsättningar för stora evenemang i de lokaler som för tillfället står tomma.
Söderviks gasklocka i tegel och gasklockans stålstomme som ligger bredvid bildar de Söderviks landmärken. Bild: Beatrice Bucht
Söderviks gasklocka i tegel och gasklockans stålstomme som ligger bredvid bildar de Söderviks landmärken. Bild: Beatrice Bucht

Söderviks gasklocka med isolerskikt i tegel var gasfabrikens gasbehållare och byggdes 1910. Gasproduktionen slutade i området 1994 och efter det har gasklockan stått oanvänd. Gasklockan i tegel har ett anmärkningsvärt stort arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde och tillsammans med gasklockans stålstomme som ligger bredvid bildar de Söderviks landmärken.

Gasklockan i tegel renoverades 2022. Byggnaden används sporadiskt för evenemang, men för tillfället får bara 60 personer vistas där samtidigt.

Avsikten med projektet för att förbättra gasklockans användbarhet är att skapa fungerande och trygga förhållanden för att organisera större sammankomster och evenemang i de tomma lokalerna. I och med förbättringarna skulle det rymmas 880 personer i gasklockan.

Det slutliga beslutet om projektplanen fattas av stadsfullmäktige.

Initiativ från kommuninvånare går vidare till stadsfullmäktige

Stadsstyrelsen behandlade för sin del initiativ inlämnade av kommunmedlemmar.  Under perioden 1.7‒31.12.2023 registrerades sex initiativ inlämnade av kommunmedlemmar. Dessutom registrerades två initiativ om fågelsäkert byggande i slutet av 2022. På grund av beredningen av anvisningen om fågelsäkert byggande besvarades initiativen i fråga först i januari 2024.

Ett av initiativen gäller Helsingfors kommunandel i en samkommun, ett gäller ett personalärende och sex gäller stadsmiljösektorn. Initiativtagarna har fått svar av borgmästaren eller biträdande borgmästaren. Initiativen går vidare till behandling i stadsfullmäktige.

Förslag om nedläggning av affärsverket företagshälsan

Stadsstyrelsen beslutade föreslå att stadsfullmäktige lägger ner Helsingfors stads affärsverk företagshälsan fr.o.m. den 1 november 2024. Staden har tidigare beslutat konkurrensutsätta de företagshälsovårdstjänster som Helsingfors stad producerar som egen verksamhet. Dessutom har kanslichefen beslutat om upphandling av företagshälsovårdstjänster från Mehiläinen Oy och överlåtelse av rörelse. Affärsverket ska läggas ner med stadens beslut, eftersom affärsverket inte överlåts till en ny aktör. Stadsfullmäktige fattar beslutet i frågan.

Helsingfors stad ansluter sig till Sinnesfrid-nätverket

Stadsstyrelsen beslutade att Helsingfors stad ansluter sig till Sinnesfrid-nätverket.

Sinnesfrid-nätverket är ett nätverk för arbetsmarknadsorganisationer, organisationer för psykisk hälsa och arbetsgivare som stöder och engagerar medlemmar för att lösa mentalhälsokrisen i arbetslivet. Med hjälp av Sinnesfrid-modellen vill nätverket utmana arbetsplatser i Finland att delta i att förstärka psykisk hälsa och tillhandahålla mer omfattande mentalvårdstjänster åt sina anställda.

Dessutom antecknade stadsstyrelsen en utredning om social- och patientombudsmannens verksamhet år 2023 och gav ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om ändring av gymnasielagen och vissa lagar som har samband med den och ett till social- och hälsovårdsministeriet om ändringar i lagstiftningen för förverkligande av barns och ungas terapigaranti.