Suvilahden tiiliseen kaasukelloon suunnitellaan tapahtumatiloja 880 henkilölle – alustava hankesuunnitelma etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää 3. kesäkuuta kokouksessaan kaupunginvaltuustolle Suvilahden tiilisen kaasukellon käytettävyyden parantamista koskevan alustavan hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankkeen tavoitteena on luoda tällä hetkellä tyhjillään olevaan tilaan puitteet isommille tapahtumille.
Tiilinen kaasukello ja sen viereinen kaasukellon teräskehikko ovat muodostuneet Suvilahden alueen tunnusmerkeiksi. Kuva: Beatrice Bucht
Tiilinen kaasukello ja sen viereinen kaasukellon teräskehikko ovat muodostuneet Suvilahden alueen tunnusmerkeiksi. Kuva: Beatrice Bucht

Suvilahden tiilimanttelinen kaasukello on rakennettu kaasutehtaan kaasusäiliöksi vuonna 1910. Kaasuntuotanto päättyi alueella vuonna 1994, jonka jälkeen kaasukello on seissyt tyhjänä. Tiilisellä kaasukellolla on huomattavan korkea rakennus- ja kulttuurihistoriallinen arvo, ja viereisen kaasukellon teräskehikon kanssa ne ovat muodostuneet Suvilahden alueen tunnusmerkeiksi.

Tiilinen kaasukello on kunnostettu vuonna 2022. Rakennus on satunnaisessa tapahtumakäytössä, mutta rakennukseen saa tällä hetkellä kokoontua ainoastaan 60 henkilöä kerrallaan.

Kaasukellon käytettävyyden parannushankkeen tarkoituksena on luoda tällä hetkellä tyhjillään olevaan tilaan toimivat ja turvalliset puitteet isompien kokoontumisten ja tapahtumien tarpeisiin. Kaasukellon kokoontumiskapasiteetti nousisi parannusten myötä 880 henkilöön.

Lopullisen päätöksen hankesuunnitelmasta tekee kaupunginvaltuusto.

Esitys työterveysliikelaitoksen lakkauttamiseksi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle myös Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen lakkauttamista 1. marraskuuta 2024 alkaen. Kaupunki on päättänyt aiemmin kaupungin omana toimintana tuottamien työterveyspalveluiden kilpailuttamisesta, sekä kansliapäällikön päätöksellä työterveyspalveluiden hankinnasta Mehiläinen Oy:ltä ja työterveyshuollon liikkeenluovutuksesta. Asia etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Kuntalaisten tekemät aloitteet etenevät kaupunginvaltuustoon

Kaupunginhallitus käsitteli osaltaan myös kunnan jäsenten jättämiä aloitteita.  1.7.‒31.12.2023 välisenä aikana kunnan jäsenen aloitteita kirjattiin kuusi kappaletta. Lisäksi loppuvuodesta 2022 kirjattiin kaksi aloitetta lintuturvallisesta rakentamisesta. Lintuturvallisen rakentamisen ohjeen valmistelun vuoksi kyseisiin aloitteisiin vastattiin tammikuussa 2024.

Aloitteista yksi koskee Helsingin kuntaosuutta kuntayhtymässä, yksi henkilöstöasiaa ja kuusi kaupunkiympäristön toimialaa. Aloitteiden tekijöille on toimitettu pormestarin tai apulaispormestarin vastaus. Aloitteet etenevät kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Helsingin kaupunki liittyy Mielenturvaa-verkostoon

Kaupunginhallitus päätti Helsingin kaupungin liittymisestä Mielenturvaa-verkostoon. Mielenturvaa-verkosto on työmarkkinajärjestöjen, mielenterveysjärjestöjen ja työnantajien verkosto, joka tukee ja sitouttaa jäseniä ratkaisemaan työelämän mielenterveyskriisiä. Mielenturvaa-mallin avulla halutaan haastaa suomalaiset työpaikat mukaan vahvistamaan mielenterveyttä, ja tarjoamaan kattavampia mielenterveyspalveluita työntekijöilleen.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen sosiaali- ja potilasasiamiesten toiminnasta vuonna 2023 sekä antoi lausunnot opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ja sosiaali- ja terveysministeriölle lainsäädännön muutoksista lasten ja nuorten terapiatakuun toteuttamiseksi.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.