En ny fin idrottspark öppnas i Kronbergsstranden

Kronbergsstrandens idrottspark på Degerö har färdigställts nästan i sin helhet och i parken har många nya områden öppnats för invånarna. Norra ändan av parken färdigställs på hösten.
Kronbergsstrandens idrottspark.
I parken finns funktioner för alla åldersgrupper och olika motionärer oavsett kondition. Bild: Tommi Luostarinen

Den nya idrottsparken i Kronbergsstranden färdigställs i förväg. I parken finns funktioner för alla åldersgrupper och olika motionärer oavsett kondition: i södra delen av parken finns en fotbollsplan, ett näridrottsområde med klätterväggar för unga, en sparkcykel- och skateboardplats, en allaktivitetsarena för innebandy och basket samt en lekplats. Norr om skogsdungen finns ett väl utrustat utegym. Basketplanen är i full storlek och den har en Sport court-specialbeläggning. Fyllnadsmaterialet för fotbollsplanens konstgräs är miljövänligt trägranulat i stället för traditionellt gummigranulat. Planen isbeläggs på vintern till skridskobanor, om vädret tillåter.

Parken är en ny slags helhet som kombinerar en park för idrott, lek och vistelse samt naturen. Den är belägen i ett gammalt område med oljehamnens funktioner som tidigare var mestadels en grusplan.

Förutom de funktionella områdena finns det också trivsamma vistelseplatser och planteringar av flera grenar i parken. Till parken planteras sammanlagt över 2 400 plantor varav nästan 100 är trädplantor. Det finns 24 olika trädarter. På våren får invånarna beundra 5 450 blomsterlökar. Ängen i östra kanten av parken erbjuder en livsmiljö för surrande insekter och växtligheten i den naturliga dagvattenfåran filtrerar vatten innan det hamnar i havet.

Parken invigs söndagen den 20 augusti klockan 11–14. Mer detaljerad information om invigningen kommer senare. Efter invigningen öppnas även omklädningsrummen och toaletterna i dem för offentligt bruk.

Byggandet av norra delen av parken pågår

Byggandet pågår ännu i den norra delen av idrottsparken på hösten. Till skillnad från de tidigare planerna kommer i stället för padelplaner två tennisplaner av en privatföretagare till området. Man strävar efter att öppna dem våren 2024. Till norra delen kommer också ett parkschack och en boulebana.

Funktionerna, med undantag av tennisplanerna, är fritt tillgängliga. Fotbollsplanen kan ha bokats på kvällar, men annars är den tillgänglig för alla. De bokade passen kan kontrolleras från motionskalendern genom att välja fotboll som gren i menyn högst upp och fylla i uppgifter om området.

Jag önskar invånarna varmt välkomna att bekanta sig med den nya idrottsparken. Jag önskar att den är en trivsam mötes- och hobbyplats mitt i den nya stadsdelen som är under byggnad, säger projektchef Rauna Saarivaara från Helsingfors stadsmiljösektor som ansvarar för att låta bygga parken.