Elever i årskurs 5 och 6 dansar på borgmästarens självständighetsfest i Mässcentrumet

Borgmästare Juhana Vartiainens självständighetsfest för eleverna i årskurs 5 och 6 i Helsingfors grundskolor firas i Helsingfors Mässcentrum torsdagen den 8 december och fredagen den 9 december. Till mottagningen förväntas ungefär 13 000 elever med sina lärare.
Barnen dansar.
Förra gången ordnades borgmästarens självständighetsfest i december 2019 i Finlandiahuset. Bild: Pertti Nisonen

Under de två föregående åren har självständighetsfesten på grund av coronaläget endast ordnats som skolornas egna tillställningar. I år bjuder man i stället för de nuvarande fjärdeklassarna in eleverna i årskurs 5 och 6, så att alla åldersklasser får fira på den oförglömliga gemensamma festen med borgmästaren som värd. Nästa år bjuder man in eleverna i årskurs 4 och 5, varefter man 2024 återgår till den traditionella festen för eleverna i årskurs 4.

På båda dagarna intas scenen av en överraskningsartist

 

På grund av renoveringen av Finlandiahuset ordnas tillställningarna i Mässcentrumet. Under de två dagarna ordnas sammanlagt fyra fester. Festpubliken får njuta av servering och program där också en överraskningsartist ingår. 

Gästerna hälsas välkomna av borgmästare Juhana Vartiainen, biträdande borgmästare Nasima Razmyar och sektorchef för fostrans- och utbildningssektorn Satu Järvenkallas. På festen uppträder också en grupp från Circus Helsinki och Gardets musikkår. Dessutom uppträder gatudansgruppen Queenz Dance Crew som satts samman från olika ungdomsgårdar. Artisten som uppträder är olika på båda dagarna. Överraskningsartisten avslöjas i början av båda festdagarna på Helsingfors stads kanaler på sociala medier.

Vårdnadshavarna och andra som är intresserade av festerna kan följa dem live på Helsingforskanalen. Vi följer festerna och förberedelserna inför dem också på stadens kanaler på sociala medier.

Gamla bekanta letkis-jenka och cicapo på repertoaren
 

På grund av åren med undantagstillståndet har eleverna hunnit öva på danserna under flera år på skolorna. De gemensamma danserna är vals, cicapo, kulkuset, jiffy mixer, rock, letkis-jenka och happy. Stämningar från elevernas dansövningar i lågstadieskolan Kaisaniemen ala-asteen koulu kan du se på förhandsvideon i slutet av artikeln.

Många elever ser ivrigt fram emot festen och i hemmen funderar man på festens klädkod. Helsingfors stad och borgmästare Vartiainen uppmuntrar alla att delta i festen utan att stressa för mycket. Man kan klä sig till evenemanget snyggt eller festligt enligt sin egen stil, smak och sina möjligheter.
Helsingfors stad har ordnat en självständighetsfest i Finlandiahuset för stadens fjärdeklassare sedan 1997. Värd för festen, som samlar samman hela 10-åringarnas åldersklass, är borgmästaren, tidigare stadsdirektören. Helsingfors evenemangsstiftelse svarar för den övergripande planeringen och produktionen av festen.


 

Gladaste landet i världen

Gladaste landet i världen

Vi besökte Åshöjdens grundskola för att se hur förberedelserna för borgmästarens självständighetsfest går till.