Detaljplanen för mellersta delen av tornområdet i Böle går vidare till fullmäktige

Helsingfors stadsstyrelse godkände på sitt sammanträde den 25 september för sin del detaljplanen för mellersta delen av tornområdet i Böle. Detaljplanen gör det möjligt att bygga en tornbyggnad i 32 våningar huvudsakligen för kontorsbruk söder om Bölebron.
Detaljplanen för mellersta delen av tornområdet i Böle gör det möjligt att bygga en tornbyggnad i 32 våningar söder om Bölebron. Bild: Varma-JKMM-Haahtela.
Detaljplanen för mellersta delen av tornområdet i Böle gör det möjligt att bygga en tornbyggnad i 32 våningar söder om Bölebron. Bild: Varma-JKMM-Haahtela.

Detaljplanen är en del av ett större, tätt och urbant bostads- och arbetsplatsområde bestående av tornhus som planeras söder om Bölebron. Ett utkast till detaljplan godkändes av stadsplaneringsnämnden 5.6.2012 som underlag för förslag till detaljplaneändringar.

Detaljplanen har utarbetats på förslag av vinnaren i den planerings -, bygg - och tomtöverlåtningstävling som ordnats av Senatfastigheterna och Helsingfors stad hösten 2021. Tornbyggnaden består huvudsakligen av kontorslokaler, i bottenvåningarna finns även affärslokaler. Byggnaden är minst 130 meter hög från Lokstallsgrändens plan och i den högsta delen har den 32 våningar. Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet om detaljplanen.

Ändringar i detaljplanen för Postparken med anledning av rättelseuppmaning

Stadsstyrelsen godkände för sin del även ändringen i detaljplanen för Södra Postparken i Norra Böle Man måste fatta ett nytt beslut om detaljplanen för Södra Postparken med anledning av en rättelseuppmaning om buller. NTM-centralen ansåg i sin rättelseuppmaning att bostäderna på vissa tomter i krävande bullerförhållanden på planområdet ska öppnas i riktning mot innergården som är skyddad mot bullret. Nödvändiga preciseringar har gjorts i detaljplaneändringen.
Också detaljplanen för Postparken går vidare till fullmäktige.

Stadsstyrelsen godkände för sin del även en plan för ordnande av den offentliga arbetskraftsservicen. Beslutet är en del av en process med vilken organiseringsansvaret för den offentliga arbetskraftsservicen överförs till Helsingfors stad från ingången av år 2025. Stadsfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet i frågan.

Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar.