Pasilan tornialueen keskiosan kaavaratkaisu etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi 25. syyskuuta kokouksessaan osaltaan Pasilan tornialueen keskialueen asemakaavan. Kaavaratkaisu mahdollistaa pääosin toimistokäyttöön tulevan 32-kerroksisen tornirakennuksen rakentamisen Pasilansillan eteläpuolelle.
Pasilan tornialueen keskimmäinen torni on korkeudeltaan vähintään 130 metriä Veturitallinkujan tasosta.  Kuva: Varma-JKMM-Haahtela.
Pasilan tornialueen keskimmäinen torni on korkeudeltaan vähintään 130 metriä Veturitallinkujan tasosta. Kuva: Varma-JKMM-Haahtela.

Kaavaratkaisu on osa laajempaa Pasilansillan eteläpuolelle kaavailtua tornitaloista koostuvaa, tiivistä ja urbaania asuin- ja työpaikka-aluetta. Koko tornialueen asemakaavaluonnos hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 5.6.2012 asemakaavaehdotusten pohjaksi.

Asemakaava on laadittu Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin syksyllä 2021 järjestämän suunnittelu-, toteutus- ja tontinluovutuskilpailun voittajan tekemän ehdotuksen perusteella. Tornirakennus sisältää pääosin toimistotiloja, pohjakerroksissa on myös liiketiloja. Rakennus on korkeudeltaan vähintään 130 metriä Veturitallinkujan tasosta ja kerroksia korkeimmassa osassa on 32.

Lopullisen päätöksen kaavaratkaisusta tekee kaupunginvaltuusto.

Postipuiston asemakaavaan muutoksia oikaisukehotuksen johdosta

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan myös Pohjois-Pasilan Eteläisen Postipuiston asemakaavan muuttamisen. Eteläisen Postipuiston kaavaratkaisu on uudelleen päätettävänä meluun liittyvän oikaisukehotuksen johdosta. Oikaisukehotuksessaan ELY-keskus katsoi, että kaava-alueen vaativissa meluolosuhteissa tietyillä tonteilla sijaitsevien asuntojen tulee avautua melulta suojassa olevan sisäpihan suuntaan. Asemakaavamuutokseen on tehty tarvittavat täsmennykset.

Myös Postipuiston kaavaratkaisu etenee kaupunginvaltuustoon.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan suunnitelman julkisten työvoimapalveluiden järjestämisestä. Päätös on osa prosessia, jolla julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy Helsingin kaupungille vuoden 2025 alussa. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.