Det här var Helsingfors 2023

Helsingfors stads årsberättelse beskriver bland annat de ekonomiska utsikterna, sysselsättningsfrämjande åtgärder och åtgärder i stadsförnyelseområdena under 2023.
Helsingfors stads årsberättelse 2023 tas fram på stadskansliet i samarbete med sektorerna. Bild: Sakari Röyskö.
Helsingfors stads årsberättelse 2023 tas fram på stadskansliet i samarbete med sektorerna. Bild: Sakari Röyskö.

I Helsingfors stads årsberättelse 2023 nämns bland annat att Rysslands anfallskrig i Ukraina fortsatte, att krisen i Mellanöstern spred sig, att inflationens effekter var omfattande och att räntorna steg.

Årsberättelsen innehåller översikter från borgmästaren och kanslichefen och kortfattade presentationer av nyheter från sektorerna. 

Stadens sektorer producerar mångsidiga tjänster

Under 2023 deltog cirka 43 000 elever i den grundläggande undervisningen som ordnas av fostrans- och utbildningssektorn, vilket var cirka 700 elever mer än året innan.

I årsberättelsen tas också upp att stadsmiljösektorn planlade över 320 000 kvadratmeter våningsyta, varav nästan hälften planlades för kompletteringsbyggande. Målet var att inleda byggandet av 8 000 bostäder, men siffran stannade på drygt 5 000.

Inom kultur- och fritidssektorn var det viktigaste målet att få medborgarna att komma tillbaka till tjänsterna efter coronaåren. Antalet användare av bibliotek, museer, ungdomslokaler och idrotts- och kulturtjänster ökade och översteg målet. Antalet fysiska besök i tjänsterna var nämligen totalt över 21 miljoner, medan målet var 19 miljoner.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns roll för att främja och trygga säkerheten i Helsingforsbornas vardag stärktes när social- och hälsovårdssektorn och räddningsverket slogs ihop som ett resultat av den nationella social- och hälsovårdsreformen. Även om sektorn är en del av Helsingfors stad, är dess ekonomi åtskild från stadens ekonomi. Staten finansierar de lagstadgade social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna.

Stadskansliet ansvarade bland annat för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden.

Helsingfors stads årsberättelse finns tillgänglig i tryckt format och på webben

Slutet av årsberättelsen är tillägnat Helsingfors stads finansiella siffror.

Helsingfors stads årsberättelse trycks och finns tillgänglig på stadens webbplats på finska, svenska och engelska.