Tällainen oli Helsingin kaupungin vuosi 2023

Helsingin kaupungin vuosikertomus kuvaa muun muassa vuoden 2023 talousnäkymiä, työllisyyden edistämistoimia ja kaupunkiuudistusalueiden toimenpiteitä.
Helsingin kaupungin vuosikertomus 2023 toimitetaan kaupunginkansliassa yhteistyössä toimialojen kanssa. Kuva: Sakari Röyskö.
Helsingin kaupungin vuosikertomus 2023 toimitetaan kaupunginkansliassa yhteistyössä toimialojen kanssa. Kuva: Sakari Röyskö.

Helsingin kaupungin vuoden 2023 kansien väliin kokoavassa vuosikertomuksessa kerrotaan muun muassa, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkui, Lähi-idän kriisi levisi, inflaation vaikutukset näkyivät laajasti ja korkotaso nousi.

Vuosikertomus sisältää pormestarin ja kansliapäällikön katsaukset sekä tiiviit esitykset toimialojen kuulumisista.

Toimialat tuottavat monenlaisia palveluja

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan järjestämässä perusopetuksessa opiskeli vuonna 2023 noin 43 000 oppilasta, noin 700 oppilasta enemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuosikertomuksessa käydään läpi myös sitä, että kaupunkiympäristön toimialalla kaavoitettiin yli 320 000 kerrosneliömetriä, josta lähes puolet täydennysrakentamista varten. Tavoitteena oli aloittaa 8 000 asunnon rakentaminen, mutta luku jäi reiluun 5 000:een.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla keskeisin tavoite oli saada kaupunkilaiset palaamaan palveluiden pariin koronavuosien jälkeen. Kirjastojen, museoiden, nuorisotilojen sekä liikunta- ja kulttuuripalveluiden käyttäjämäärät nousivat yli tavoitteen, sillä fyysisiä käyntikertoja palveluissa oli yhteensä yli 21 miljoonaa, kun tavoite oli 19 miljoonaa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan rooli helsinkiläisten arjen turvallisuuden edistämisessä ja varmistamisessa vahvistui, kun sosiaali- ja terveystoimiala sekä pelastuslaitos yhdistyivät osana kansallista sote-uudistusta. Vaikka toimiala on osa Helsingin kaupunkia, sen talous on eriytetty kaupungin taloudesta. Valtio rahoittaa lain edellyttämät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut.

Kaupunginkanslia vastasi muun muassa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokouksista.

Helsingin kaupungin vuosikertomus on luettavissa painettuna ja verkossa

Vuosikertomuksen loppuosassa keskitytään Helsingin kaupungin talouslukuihin.

Helsingin kaupungin vuosikertomus painetaan ja viedään lisäksi kaupungin verkkosivuille luettavaksi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.