Den tredje förnyade omgången av den deltagande budgeteringen i Helsingfors startar i oktober

Nästa omgång av OmaStadi inleds i oktober. Den blir kortare i tid jämfört med tidigare omgångar. Målet är att de förslag som läggs fram i oktober skall gå till omröstning nästa vår.
Välkommen till workshopen för planering av den tredje omgången den 14 juni kl. 17–19 i Maijansali på Helsingfors centralbibliotek Ode. Bild: Juha Valkeajoki.
Välkommen till workshopen för planering av den tredje omgången den 14 juni kl. 17–19 i Maijansali på Helsingfors centralbibliotek Ode. Bild: Juha Valkeajoki.

Helsingforsborna kan komma med idéer mellan 2–15 oktober om hur staden spenderar 8,8 miljoner euro.

Idéerna omvandlas till förslag, för vilka kostnadsberäkningar utarbetas.  Nästa vår ordnas en omröstning om vilka förslag som ska gå vidare.  De förslag som fått flest röster utvecklas sedan tillsammans med invånarna.

OmaStadi-processen har förnyats baserat på den feedback som samlats in under den föregående omgången. Den har uppdaterats i samarbete mellan invånarna och stadens experter.

– Invånarna har begärt att förslagen skall gå till omröstning snabbare än för närvarande.  Förhoppningen är också att förslagen skall kunna genomföras på ett smidigare sätt.  Detta händer i den tredje omgången. Samtidigt stärks invånarnas känsla av delaktighet när deras eget inflytande snabbare blir synligt i stadsbilden", säger utvecklingschef Kirsi Verkka.

Var med och skapa den tredje omgången av OmaStadi

Idén om deltagande budgetering fungerar bäst när invånare, organisationer och samfund planerar den tillsammans.  

En workshop för alla Helsingforsbor för att planera den tredje omgången av OmaStadi kommer att hållas onsdagen den 14 juni kl. 17–19 i Maijansali i Helsingfors centralbibliotek.

– Det är viktigt för oss att alla Helsingforsbor kan vara med och påverka att deras hemstad är ännu trivsammare.  Med bra gemensam planering kan vi ta hänsyn till behoven hos en mängd olika stadsbor, säger Johanna Sinkkonen, områdesdelaktighetschef.

Helsingfors är en stad som ser ut som sina invånare

OmaStadi har arrangerats två gånger under åren 2018–2021.  På basen av dessa omgångar har Helsingforsborna röstat för att 119 förslag ska gå vidare. Dessa förslag har omvandlats till reformer som har gett nytt liv åt olika delar av staden.  Den totala budgeten för reformerna har varit nästan 13 miljoner euro.

Under detta år har Helsingfors slutfört reformerna från den föregående omgången av OmaStadi. I omröstningen hösten 2021 var de mest populära projekten relaterade till utomhusmotion såsom vinterbadplatser och utomhusgym.  Dessutom har invånarna fått ta del av robotklubbar, fler möjligheter för barn och ungdomar att röra på sig och sommarkycklingar på en lekplats i Helsingfors.
Totalt 75 reformer kan följas med på OmaStadis webbplats.