Den grundläggande renoveringen av Mannerheimvägen innebär att Runebergsgatans korsning renoveras på sommaren – spårvagnslinjer kör avvikande rutter

Linjerna 2, 4 och 10 passerar korsningen via Rosavillagatan och gården vid Tölö Hall. Linje 1 övergår till att köra genom Berghäll. Undantagen för spårlinjerna gäller 3.6–1.9. Arbetet i korsningsområdet pågår intensivt hela sommaren.
Under den grundläggande renoveringen av Mannerheimvägen på sommaren arbetar man i korsningen av Mannerheimvägen, Runebergsgatan och Helsingegatan, alltså i Operans korsning.
Under den grundläggande renoveringen av Mannerheimvägen på sommaren arbetar man i korsningen av Mannerheimvägen, Runebergsgatan och Helsingegatan, alltså i Operans korsning.

Vid korsningen förnyas all kommunalteknik under gatan, det vill säga vattenförsörjningens rörsystem och brunnar, elledningar och telekablar. Samtidigt förnyas spårvägsrälsen, asfalterna, stenläggningarna, stolparna, belysningen, trafikljusen, informationsportalen och trafikmärkena.

”Det finns mycket att förnya vid korsningen, och arbetet utförs i snabb takt under spårvägstrafikens avbrott, vid behov även nattetid. Exempelvis hettan kan flytta installationsarbetet av spåren till den svalaste tidpunkten på dygnet, det vill säga natten”, säger Antti-Juhani Lehtinen, projektchef vid Helsingfors stad.
Arbetena vid korsningen medför trafikarrangemang på Mannerheimvägen ända till Sibeliusgatan. Under sommaren orsakar arbetena buller, damm och vibration i närområdet. Arbetena vid korsningen inleds med att trafikarrangemang byggs i slutet av maj.

Spårvagnslinjerna kör en omväg via Rosavillagatan och Tölö Hall

Linjerna 2, 4 och 10 kör en omväg via gården vid Tölö Hall och Rosavillagatan.

Linje 1 övergår till att köra via Berghäll och Hagnäs på sommaren. Helsingegatan och Tölö slopas från rutterna. 
Linje 8 mellan Arabia och Busholmen ersätts under sommaren med busslinje 8X. Den trafikerar enligt den normala linjen för linje 8, men använder huvudsakligen busshållplatserna. 
Läs mer om kollektivtrafikrutterna i HRT:s nyhet.(Länk leder till extern tjänst)

Effekter på trafiken

Arbetena medför stora förändringar i trafikarrangemangen vid korsningen under sommaren. Arbetena kan dagligen kräva ändringar i trafikarrangemangen och trafikstockning kan uppstå. Alternativa rutterna medför förändringar i trafiken med alla fordon.

Tillträde till alla fastigheter, hus, stenfotslokaler och körning till innergårdar kvarstår även under gatuarbetena. Man kan även röra sig till Operan och Sporthallen från korsningen.

Motorfordon: Med bil kan man köra från korsningen i alla fyra riktningar, men körbanorna smalnar till ett körfält. Körbanorna kan ändras dagligen.

Gångtrafiken: Gångtrafiken kring korsningen kvarstår, men alla skyddsvägar vid korsningen tas ur bruk. Avståndet till ersättande skyddsvägar är 50–100 meter. 

Cykeltrafiken: De cykelleder som löper i närheten av korsningen är i bruk, men övergångsställena flyttas. Cyklister rekommenderas använda en omväg vid Tölövikens strand. 

Alternativa rutter förbi arbetsplatsen

Man kan köra genom Operans byggarbetsplats med motorfordon under hela renoveringen. Det rekommenderas dock att ersättande rutter används om möjligt. Se karta över rutterna.

Den grundläggande renoveringens första skede slutförs i september

Den första fasen av den grundläggande renoveringen blir klar i september mellan Postgatan och Runebergsgatan. Arbetena i det första skedet har framskridit enligt tidtabellen.

I september inleds den andra fasen av den grundläggande renoveringen mellan Runebergsgatan och Grejusgatan. Grundrenoveringen av Mannerheimvägen färdigställs senast i slutet av 2025.

På hösten återvänder spårvagnarna till Mannerheimvägen mellan Runebergsgatan och Arkadiagatan, men de förflyttas från sträckan mellan Runebergsgatan och Grejusgatan. I maj–juni berättar staden och HRT närmare om de arbeten och kollektivtrafikrutter som inleds på hösten.
 

Förslag på omvägar för motorfordon på byggarbetsplatsen i Operans korsning
Förslag på omvägar för motorfordon på byggarbetsplatsen i Operans korsning