Delta och påverka Helsingfors biblioteks exteriörer

Helsingfors biblioteks exteriörer utvecklas. Förnyelsen fokuserar i första hand på utomhusskyltarna, som ska hjälpa människor att hitta och identifiera biblioteken samt locka dem att använda bibliotekens tjänster.
Exteriör på Böle bibliotek.
Böle bibliotek. Bild: Kuvatoimisto Kuvio

Målet med förnyelsen är att skyltarna ska bli tydliga, lätta att identifiera och tillgängliga samt att stärka bibliotekens roll som en viktig mötesplats för stadsdelens invånare. 

– I bästa fall kan vi sänka tröskeln för att komma in och stärka känslan av att man har kommit till rätt plats, säger Saara Ihamäki, chef för områdesbibliotekstjänsterna.

Helsingfors stadsbibliotek har 37 verksamhetsställen som alla är unika och en del även historiskt betydelsefulla byggnader. Detta beaktas under hela planeringsprocessen. En viktig aspekt är också att skyltningen genomförs på tre språk (finska, svenska och engelska) samt med bilder som är oberoende av språk. 

Förnyelsen av skyltarna inleds under 2024 och genomförs ett bibliotek åt gången. Förnyelsen inleds på närbibliotek med föråldrade skyltar som inte motsvarar stadens visuella utseende. 

Designbyrån Kuudes ansvarar för planeringen av de nya skyltarna. 

Berätta din åsikt senast den 26 november

Skyltningsplanerna finns nu framlagda för påseende och kan kommenteras i webbtjänsten Säg din åsikt.

Vad är bra i planerna och vad borde ännu utvecklas? Berätta din åsikt senast den 26 november och delta i utlottningen av Helsingfors-produkter.

Gå till webbtjänsten Säg din åsikt(Länk leder till extern tjänst)