Cykeltrafikens huvudbana Sockenbackabanan planeras nu

Helsingfors stad utarbetar en översiktsplan för dragningen av Sockenbackabanan. Sockenbackabanan i fråga är en huvudled för cykeltrafiken längs tågbanan från Böle station till gränsen till Esbo, via Haga och Sockenbacka. Man kan delta i planeringen genom att svara på en enkät, delta i diskussionstillfället eller delta i planeringscykelfärden.
I bilden färdig snutt av Sockenbackabanan vid Hoplax station. Bild: Ilari Heiska
I bilden färdig snutt av Sockenbackabanan vid Hoplax station. Bild: Ilari Heiska

Översiktsplanen som utarbetas för Sockenbackabanan utgör grunden för noggrannare planering: i den fastställs cykelbanans rutt och planeringslösningar samt bedöms kostnaderna och effekterna av genomförandet.

Målet är att förbättra kvaliteten på den nuvarande cykelbanan och omvandla den till en huvudled för cykling av hög kvalitet, och samtidigt också förbättra förhållanden för fotgängare. Den nuvarande rutten fyller inte kvalitetskraven för en cykelbana till exempel i fråga om förhållandena för cyklister och att avskilja fotgängare. För de olika delarna av Sockenbackabanan granskas olika möjliga lösningar, till exempel utjämnande av höjdskillnader längs rutten, en utvidgning av rutten för att ge mer utrymme åt cykling och fotgängare och möjligheten att bredda de existerande broarna. På basis av granskningarna och responsen väljer man i översiktsplanen planeringslösningar för vidare planering.

Inom planeringsområdet för Sockenbackabanan finns redan planerade och förbättrade delar, som anpassas till översiktsplanen under utarbetning. Sockenbackabanans totala längd är cirka 5,5 kilometer, varav man redan förbättrat en cirka 500 meter lång sträcka i närheten av Hoplax station, och på Lokvägen i Ilmala har en cirka 300 meter lång sträcka nyss blivit klar.

Översiktsplanen för Sockenbackabanan torde bli färdig sommaren 2024. Därefter inleds genomförandeplaneringen av ruttens olika delar. Sockenbackabanan byggs i avsnitt och för vissa delar kan byggandet inledas tidigast år 2025.

Enkäten är öppen och ett diskussionstillfälle ordnas 13.5.

Staden samlar nu in synpunkter om de preliminära planeringslösningarna. Du kan bekanta dig med utkasten och svara på enkäten genom denna länk: (på finska) https://app.maptionnaire.com/q/4ni9pv7hoj47(Länk leder till extern tjänst). Enkäten är öppen under perioden 6.5–20.5.2024.

I samband med Sockenbackabanans planering ordnas också ett informationsmöte för allmänheten och en planeringscykelfärd måndagen 13.5.2024.

Informationsmötet för allmänheten ordnas i Sockenbacka biblioteks allaktivitetsrum (Pilbågsstigen 1) den 13.5 kl. 16.30–17.45. Under mötet presenteras Sockenbackabanans preliminära planeringslösningar för diskussion.

Efter informationsmötet för allmänheten ordnas en planeringscykelfärd där man cyklar tillsammans med planerarna. Cykelfärden börjar kl. 18.00 vid huvudentrén till Sockenbacka bibliotek och avslutas i trakten av Postparken/Ilmala senast kl. 19.30. Man stannar några gånger under cykelfärden för att diskutera vissa platser att planera. Man ska delta i planeringscykelfärden med egen cykel.