Cyberattack i företag som distribuerar vårdartiklar - berör även helsingforsbor

Westlog Oy, som ansvarar för transport av inkontinensprodukter, har blivit utsatt för en cyberattack. Som en följd av detta kan personuppgifter inom Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektorn ha läckt ut till utomstående. Dataläckaget gäller mer än 9000 av våra kunder. 
Mies ja nainen tutkivat yhdessä tablettitietokonetta.
Bild: Mikko Hakola

För tillfället vet vi att det skett en dataläcka vid distributionen av vårdartiklar, som gäller kunduppgifter för dem som har anlitat hemtransport av TENA-produkter under de två senaste åren. 

På grund av personuppgiftsincidenten kan utomstående ha kommit över följande kunduppgifter: 

  • klientens namn

  • telefonnummer 

  • e-postadress 

  • postadress

  • info om beställningar 

  • personnummer och/eller portkod, om dessa uppgifter hade sparats i systemet. 

Vi skickar ett brev hem till alla som personuppgiftsincidenten berör. Vi råder dem som beställt hemtransport av TENA:s produkter att redan nu läsa informationen om dataläckage på Cybersäkerhetscentrets webbsida  Frågor och svar till offer för identitetsstöld eller dataläckage(Länk leder till extern tjänst)

Åtgärder vidtagits för att förbättra dataskyddet 

Westlog Oy är ett transportföretag som anlitas av Essity Oy, Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektors leverantör av inkontinensprodukter. 

Westlog, som ansvarar för leveranssystemet av TENA-produkter, märkte 24.8.2023 att ett utpressningsprogram fanns på deras server. Efter undersökningen 4.9.2023 blev det klart att kundernas personuppgifter inte längre var konfidentiella. Helsingfors fick del i ärendet 18.9.2023 och började genast reda ut incidenten tillsammans med övriga berörda organisationer. Helsingfors har gjort en anmälan till dataombudsmannen. 

Westlog har anmält dataintrånget till Cybersäkerhetscentret och dataombudsmannens byrå samt gjort polisanmälan. Westlogs egen utredning och en närmare bedömning av de stulna personuppgifterna pågår. Till exempel är incidentens omfattning och eventuella konsekvenser fortfarande okända.