Byggprojektet för det planerade daghemmet i utkanten av Sibeliusparken framskrider

Staden har planerat en ny ersättande daghemsbyggnad på tomten för daghemmet Päiväpirtti i Bortre Tölö. Projektplanen för objektet går vidare till beslutsfattande
Daghemmet med två våningar och servicegården bakom den ligger vid sidan av vägen, och den stora lekgårdens parklika egenskaper framhävs. Bildet baserade på den preliminära planen.  Bild: Arkkitehtitoimisto Piirta
Daghemmet med två våningar och servicegården bakom den ligger vid sidan av vägen, och den stora lekgårdens parklika egenskaper framhävs. Bildet baserade på den preliminära planen. Bild: Arkkitehtitoimisto Piirta

I och med nybygget får daghemmen Päiväpirtti och Topelius nya, trivsamma och pedagogiskt sett ändamålsenliga lokaler som lämpar sig för verksamheten. Dessutom får området fler platser inom småbarnspedagogiken. 

Daghemmet byggs bredvid Sibeliusparken i närheten havsstranden på adressen Råholmsvägen 6. För att beakta omgivningen ordnades 2021 en allmänn arkitekturtävling gällande planeringen av daghemmet, och utgående från det vinnande bidraget fortsatte planeringen av byggnaden och gårdsplanen.  

Nybyggnationsprojektet är nödvändigt eftersom de nuvarande lokalerna för daghemmen Päiväpirtti och Topelius är i dåligt skick och inte motsvarar nuvarande krav för småbarnspedagogik. Nybygget kommer ha 168 platser inom småbarnspedagogiken, och av de här är 49 nya. 

Under rivningen och byggandet förflyttas verksamheten på daghemmet Päiväpirtti till en ersättande lokal i närheten av Olympiastadion på adressen Tallbackavägen 1. 

Preliminär tidtabell 

Planen är att inleda rivningen av den nuvarande byggnaden för daghemmet Päiväpirtti under det här året. Byggarbetet skulle uppskattningsvis inledas i början av 2025. Om den här tidtabellen hålls står byggnaden färdig sommaren 2026. Före lokalerna kan tas i bruk ska de också inredas. 

Utöver planeringen av byggnaden har man också berett förändringar i detaljplanen som rör tomterna för daghemmet och Villa Bråvalla som ligger bredvid. Också den behöver vinna laga kraft innan byggarbetet kan inledas. 

Ta del av projektplanen på webben

Sektionen för byggnader och allmänna områden vid stadsmiljönämnden beslöt att skicka in projektplanen för beslutsfattande den 8 februari 2024. För planen krävs medhåll från nämnden för fostran och utbildning och ett godkännande från stadsstyrelsen och fullmäktige. 

Projektplanen (på finska) finns publicerad på stadens webbplats (hel.fi) bland sektionens handlingar(Länk leder till extern tjänst) (2/2024).

Byggplatsen.  Bild: Helsingin kaupunki
Byggplatsen. Bild: Helsingin kaupunki